Αυτό το άρθρο είναι 8 μηνών

Θεσσαλία: Προσωρινός ανάδοχος για το έργο της Βαμβακουργίας

26.10.2023
2' διάβασμα
thessalia-prosorinos-anadochos-gia-to-ergo-tis-vamvakourgias-304784

​Το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην από 17/10/2023 συνεδρίαση του, μετά από εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθηγητή Χαράλαμπου Μπιλλίνη και πρόταση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, ενέκρινε τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου “Ολοκληρωμένη παρέμβαση αστικής ανάπλασης και αξιοποίησης του βιομηχανικού ακινήτου της Βαμβακουργίας στη Νέα Ιωνία Βόλου για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών εγκαταστάσεων και κοινωνικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και δημιουργία φοιτητικών εστιών και εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία” και ανέδειξε την εταιρεία INTRAKAT “Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων”, ως προσωρινό ανάδοχο του έργου. Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου Διοίκησης του Π.Θ.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί μέσω σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Σύμφωνα με τη μελέτη που έχει εκπονηθεί, από το σύνολο των 88.068τ.μ. του οικοπέδου της Βαμβακουργίας, τα κτίρια θα καλύψουν 32.000 τ.μ. (σχεδόν το 36%). Τα υπόλοιπα 56.000 τ.μ. είναι κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου.

Το έργο προβλέπει τη δημιουργία συγκροτήματος το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, Σχολή ΑΜΕΑ, Ερευνητικά Εργαστήρια και νέα Ερευνητικά Ινστιτούτα, Θερμοκοιτίδες και Co-Working Spaces,, Φοιτητικές Εστίες, Φοιτητική Λέσχη, Πολυχώρο Πολιτισμού, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Υπηρεσίες Τοπικής και Αστικής κλίμακας, Κοινόχρηστους Χώρους και Χώρους Πρασίνου. 

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό έργο πνοής με πολλαπλά αναπτυξιακά, οικονομικά και οικολογικά οφέλη. Είναι γνωστό ότι οι υποδομές παίζουν βασικό ρόλο και στις τρεις διαστάσεις της αειφόρου ανάπτυξης: την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία. Ως εκπαιδευτικό ίδρυμα επιδιώκουμε την βελτιστοποίηση στην καθημερινότητα των φοιτητών μας αλλά και την προσφορά στις τοπικές κοινωνίες με την ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής. Για τον λόγο αυτό, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο έργο ως ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά ως καταλύτη πολλαπλών ωφέλιμων δράσεων για τον  Βόλο και τη Λαμία .

Ευχαριστίες σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχή μέχρι τώρα πορεία του έργου. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής και πρώην Πρύτανη του Π.Θ. κ. Γεώργιο Πετράκο καθώς και τον Προϊστάμενο κ. Σωκράτη Μάρκο και όλο το προσωπικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την μέχρι τώρα συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή. Τέλος, ευχαριστούμε την Πολιτεία για την αμέριστη υποστήριξή της. 

Πηγή: ertnews.gr

ΓΡΑΦΕΙ: