Το Νέο Μοντέλο Λειτουργίας της ΚΑΠ

-Διαφήμιση-
gaia-sense

Στα πλαίσια της προσπάθειας απλούστευσης της ΚΑΠ, αλλά και στην ανάγκη αποτελεσματικότερης επίτευξης των φιλόδοξων στόχων της πολιτικής, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική και κλιματική τους διάσταση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει ένα νέο μοντέλο λειτουργίας της μελλοντικής ΚΑΠ, που έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά:

  1. Αυξημένες αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη, όσον αφορά τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της  πολιτικής.
  2. Μετατόπιση του κέντρου βάρους της πολιτικής από τη συμμόρφωση του μεμονωμένου παραγωγού στην αξιολόγηση των επιδόσεων των κρατών-μελών.

Με δεδομένα τα χαρακτηριστικά του νέου μοντέλου, με την ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική και κλιματική διάσταση, αλλά και την επιδίωξη ψηφιοποίησης του αγροτικού τομέα, τη χρήση εργαλείων ευφυούς γεωργίας και την εισαγωγή καινοτομίας, απαιτείται η διασύνδεση των λειτουργιών της Υποδομής Ευφυούς Γεωργίας, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις – δράσεις της ΚΑΠ, για την ικανοποίηση των παρακάτω ειδικών στόχων της ΕΕ:

  • Προώθηση της γνώσης, της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης στη γεωργία και στις αγροτικές περιοχές, και ενθάρρυνση της χρήσης τους.
  • Συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν, καθώς και στη βιώσιμη ενέργεια.
  • Προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αποτελεσματικής διαχείρισης των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος και ο αέρας.
  • Συμβολή στην προστασία της βιοποικιλότητας, ενίσχυση των οικοσυστημικών υπηρεσιών και διατήρηση των οικοτόπων και των τοπίων.
  • Βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας της ΕΕ στις απαιτήσεις της κοινωνίας σχετικά με τα τρόφιμα και την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλών, θρεπτικών και βιώσιμων τροφίμων, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων.
-Διαφήμιση-
freskon ekthesi

Για να τα πετύχουμε όλα αυτά, απαιτείται πολιτική επάρκεια και διορατικότητα, οξυδέρκεια, αλλά εμβάθυνση στο εκάστοτε αντικείμενο και το περιεχόμενό του.

«ΥΧ»

-Διαφήμιση-
συμβουλευτική στον αγροτικό τομέα