Αντιδρά ο κλάδος παραγωγής ποτών, αποσταγμάτων και οίνων στο ν/σ για το υπαίθριο εμπόριο

Την απογοήτευσή του εκφράζει σύσσωμος ο κλάδος της παραγωγής ποτών, αποσταγμάτων και οίνων (ΣΕΑΟΠ, ΕΝΑΠΑΠΕ, ΣΕΟ), για το γεγονός ότι όχι μόνο χάνεται και άλλη ευκαιρία να εξυγιανθεί το καθεστώς των μικρών (διήμερων) αποσταγματοποιών, αλλά ενθαρρύνεται περαιτέρω η στρέβλωση της αγοράς και η αντίθεση με το δίκαιο της ΕΕ, καθώς στο προς διαβούλευση νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο, με τίτλο «Πλαίσιο λειτουργίας υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων», συντηρείται η πώληση χύμα προϊόντος απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών (χύμα τσίπουρο & τσικουδιά).

Όπως επισημαίνεται σε σχετική κοινή ανακοίνωση των εμπλεκομένων κλαδικών φορέων, στην πρόταση ρύθμισης δεν υπάρχει πρόβλεψη για μία σειρά κρίσιμων ζητημάτων, γεγονός που σε συνδυασμό με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν.2969/2001 θα επιτείνει τον υφιστάμενο αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των επίσημων αποσταγματοποιών και ποτοποιών της χώρας, αλλά, εμμέσως και των οινοποιών, αφήνοντας παράλληλα ανοχύρωτο τον καταναλωτή σε προϊόντα που, καθώς δεν υποβάλλονται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο και δεν πληρούν προδιαγραφές ιχνηλασιμότητας, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών.

Σημαντικό είναι να αποσαφηνιστεί σε τι είδους συσκευασία θα διατίθενται τα προϊόντα αυτά στον καταναλωτή δεδομένου ότι:

α) το προϊόν απόσταξης των διημέρων μπορεί βάσει νόμου να διακινείται μόνο χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση και ως τέτοια νοείται και η απλή επικόλληση ετικέτας, και

β) ο Ν. 2969/2001 σαφώς αναφέρει ότι απαγορεύεται η διάθεση του εν λόγω προϊόντος σε προσυσκευασία (εμφιαλωμένη σφραγισμένη συσκευασία).

Αυτό που πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα είναι εάν θα πρέπει να μεταφέρεται το προϊόν επιτόπου σε γυάλινα δοχεία -πράγμα ιδιαιτέρως αμφίβολο και ανέφικτο στην πράξη- ή θα εξακολουθήσει η παράτυπη διαδεδομένη πρακτική διάθεσης σε πλαστικές φιάλες αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, με αναγραφή στην ετικέτα των όρων «χύμα τσίπουρο/τσικουδιά».

Επίσης, δεν προβλέπεται από ποιαν υπηρεσία και με ποιον μηχανισμό θα γίνεται έλεγχος αυτών των αποσταγμάτων στο σημείο διάθεσης, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρώτων υλών κατώτερης ή αμφίβολης ποιότητας και τυχόν ύπαρξης καρκινογόνων ουσιών που δρουν σε βάθος χρόνου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ουσιαστικά διαιωνίζεται το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διακίνησης χύμα τσίπουρου, επισφραγίζοντας την κυκλοφορία «τσίπουρου δύο ταχυτήτων» στην αγορά, του εμφιαλωμένου που φορολογείται με 5,10 ευρώ ανά λίτρο έτοιμου προϊόντος και ενός πρακτικά αφορολόγητου με 0,56 ευρώ ανά λίτρο.

Επιπλέον, από τη συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος διευρυμένης ανομίας σχετικά με το τσίπουρο διημέρων, πρωτίστως ζημιωμένο βγαίνει το ίδιο το τσίπουρο, η φήμη του οποίου υπονομεύεται με την καταχρηστική χρήση των προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων «τσίπουρο» και «τσικουδιά» από τους διήμερους.

Για την αναμόρφωση του εν λόγω καθεστώτος εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, διαιωνίζονται και διογκώνονται οι στρεβλώσεις στην αγορά σταφυλιού, πλήττοντας καίρια και την οινοποιία, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Επίσης σημειώνεται ότι όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εξομοίωση των διήμερων με τους επίσημους αποσταγματοποιούς-ποτοποιούς με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. Ν.2969/2001, όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζουν το καθεστώς αλλά ενισχύουν την παρανομία προεξοφλώντας την καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της ΕΕ.

Νωρίτερα το ypaithros.gr έγραφε:

Οι κλάδοι της αποσταγματοποιίας και της ιδιωτικής οινοποιίας, εκφράζουν τις ενστάσεις τους διότι, όπως τονίζουν, χάνεται άλλη μία ευκαιρία να εξυγιανθεί το καθεστώς των μικρών (διήμερων) αποσταγματοποιών και ενθαρρύνεται περαιτέρω η στρέβλωση της αγοράς και η αντίθεσή της με το δίκαιο της Ε.Ε., σύμφωνα με το προς διαβούλευση νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύνδεσμος Ελληνικών Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών, η Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδας και ο Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου υπογραμμίζουν ότι με το σχέδιο νόμου “συντηρείται η πώληση προϊόντος απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών”.

Στην πρόταση ρύθμισης δεν υπάρχει πρόβλεψη για μία σειρά ζητημάτων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, γεγονός που σε συνδυασμό με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν.2969/2001 θα επιτείνει τον υφιστάμενο αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των επίσημων αποσταγματοποιών και ποτοποιών της χώρας, αλλά, εμμέσως και των οινοποιών, “αφήνοντας παράλληλα ανοχύρωτο τον καταναλωτή σε προϊόντα που, καθώς δεν υποβάλλονται σε κανένα ποιοτικό έλεγχο και δεν πληρούν προδιαγραφές ιχνηλασιμότητας, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των καταναλωτών” όπως αναφέρει ο κλάδος.

Γεννάται η απορία σε τι είδους συσκευασία θα διατίθενται τα προϊόντα αυτά στον καταναλωτή δεδομένου ότι:

α) το προϊόν απόσταξης των διημέρων μπορεί βάσει νόμου να διακινείται μόνο χύμα, χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση και ως τέτοια νοείται και η απλή επικόλληση ετικέτας, και

β) ο Ν. 2969/2001 σαφώς αναφέρει ότι απαγορεύεται η διάθεση του εν λόγω προϊόντος σε προσυσκευασία (εμφιαλωμένη σφραγισμένη συσκευασία).

Αυτό που πρέπει να αποσαφηνιστεί άμεσα, σύμφωνα με τον κλάδο, είναι:

Πρώτον, εάν θα πρέπει να μεταφέρεται το προϊόν επιτόπου σε γυάλινα δοχεία ή θα εξακολουθήσει η παράτυπη διαδεδομένη πρακτική διάθεσης σε πλαστικές φιάλες αμφιβόλου ποιότητας και προέλευσης, με αναγραφή στην ετικέτα των όρων “χύμα τσίπουρο – τσικουδιά».

Δεύτερον, δεν προβλέπεται από ποια υπηρεσία και με ποιο μηχανισμό θα γίνεται έλεγχος αυτών των αποσταγμάτων στο σημείο διάθεσης, για τον εντοπισμό ενδεχόμενων πρώτων υλών κατώτερης ή αμφίβολης ποιότητας και τυχόν ύπαρξης καρκινογόνων ουσιών που δρουν σε βάθος χρόνου.

Τρίτον, διαιωνίζεται το πρόβλημα της ανεξέλεγκτης διακίνησης χύμα τσίπουρου, επισφραγίζοντας την κυκλοφορία «τσίπουρου δύο ταχυτήτων» στην αγορά, του εμφιαλωμένου που φορολογείται με 5,10 ευρώ ανά λίτρο έτοιμου προϊόντος και ενός πρακτικά αφορολόγητου με 0,56 ευρώ ανά λίτρο.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι “από τη συνέχιση του υφιστάμενου καθεστώτος διευρυμένης ανομίας σχετικά με το τσίπουρο διημέρων, πρωτίστως ζημιωμένο βγαίνει το ίδιο το τσίπουρο, η φήμη του οποίου υπονομεύεται με την καταχρηστική χρήση των προστατευομένων γεωγραφικών ενδείξεων «τσίπουρο» και «τσικουδιά» από τους διήμερους”.

Επισημαίνεται ακόμη, ότι για την αναμόρφωση του εν λόγω καθεστώτος εκκρεμεί προσφυγή εναντίον της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, για παραβίαση του δικαίου της ΕΕ. Επιπλέον, όπως σημειώνεται, διαιωνίζονται και διογκώνονται οι στρεβλώσεις στην αγορά σταφυλιού, πλήττοντας καίρια και την οινοποιία.

“Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την εξομοίωση των διήμερων με τους επίσημους αποσταγματοποιούς – ποτοποιούς με την πρόσφατη τροποποίηση του Ν. Ν.2969/2001 όχι μόνο δεν εκσυγχρονίζουν το καθεστώς, αλλά ενισχύουν την παρανομία προεξοφλώντας την καταδίκη της χώρας από το Δικαστήριο της ΕΕ” σύμφωνα με τον κλάδο.

Με στόχο την προστασία της υγείας και της οικονομικής κατάστασης των καταναλωτών και τη διασφάλιση και ανάπτυξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, ο κλάδος προτείνει τα εξής:

  • την απαγόρευση εμπορίας και εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης του προϊόντος απόσταξης των διήμερων αποσταγματοποιών με το γενικό συντελεστή ΕΦΚ ή έστω με το μειωμένο που ισχύει για το εμφιαλωμένο τσίπουρο.
  • τον έλεγχο της τήρησης παραστατικών ακόμα και από παραγωγούς, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται ή συντηρείται κανάλι ξεπλύματος λαθραίου αλκοόλ.
  • την διασταύρωση των παραστατικών με τις δηλώσεις συγκομιδής και τα συνοδευτικά έγγραφα αμπελοοινικών προϊόντων.
  • την εφαρμογή εκτεταμένων ελέγχων στα χύμα αποστάγματα, σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους, για την τήρηση της νομοθεσίας.