Το πρόγραμμα της βιολογικής θα είναι επιτυχημένο, όταν τα προϊόντα βγουν στις αγορές

γράφει ο Νίκος Λάππας

Προκηρύσσεται το πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας τις επόμενες ημέρες. Το αρμόδιο υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει το 13% περίπου του συνολικού ΠΑΑ 2014-2020, το μεγαλύτερο ποσοστό της ΕΕ, στην υποστήριξη των 20.000 περίπου αγροτών της βιολογικής παραγωγής. Ίσως γιατί η κατανάλωση των προϊόντων αυτών έχει έντονα αυξανόμενη ζήτηση σε πολλές διεθνείς αγορές.

βιολογικής γεωργίας

Για να έχει επιτυχία, όμως, η φιλόδοξη αυτή επιλογή, πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν της συγκεκριμένες παραμέτρους:

  • Όπως παρουσιάστηκε κατά την αξιολόγηση του ΠΑΑ 2006-2013, το πρόγραμμα των βιολογικών ουδέποτε εφαρμόστηκε, γιατί λειτουργούσαν οι συνεχείς παρατάσεις της περιόδου 2000-2006. Επιπλέον, το σύστημα παρακολούθησης του προγράμματος ήταν τόσο προβληματικό, που η αξιολόγησή του καθίσταται αδύνατη.
  • Δεν υφίσταται συνεκτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του τομέα, που τουλάχιστον να δικαιολογεί τόσο φιλόδοξους στόχους. Η Δανία, για παράδειγμα, που μετατρέπεται σε βιολογική υπερδύναμη της Ευρώπης, κατευθύνει τους πόρους σε εκείνες τις δράσεις που θα λειτουργήσουν ως καταλύτες, όπως τη γενναία ενίσχυση εταιρειών που θα παράξουν βιολογικές εισροές, την τοποθέτηση των προϊόντων στις αγορές, τη δεύτερη επεξεργασία, τις εξαγωγές.
  • Ένας σημαντικός αριθμός βιοκαλλιεργητών λάμβανε ενισχύσεις, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται αντίστοιχη παραγωγή στις αγορές. Αιτία αυτού του φαινομένου ήταν οι μεγάλες καθυστερήσεις καταβολής των πληρωμών και η αδυναμία πολλών να διαθέσουν το προϊόν τους ως βιολογικό, σε κάθε περίπτωση όμως, η απόκλιση είναι μεγάλη.

Είναι αυτά τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν, αν πράγματι θέλουμε να αναταχθεί αυτός ο τόσο σπουδαίος και παραγωγικός κλάδος.