Για την ελληνική οικονομία, η Πράσινη Μετάβαση βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Απαιτεί μια συγκροτημένη στρατηγική, που αφορά το μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης, την επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς δραστηριότητας, αλλά και τα νοικοκυριά, επιβάλλοντας προσαρμογές, επενδύσεις, νέες τεχνολογίες, καινοτομία και, ασφαλώς, χρηματοδοτική υποστήριξη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών πόρων (που ανέρχονται σε περίπου 87 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027) θα κατευθυνθεί στη χρηματοδότηση της «πράσινης» οικονομίας και της ενεργειακής μετάβασης της χώρας, καθώς εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις, που κυμαίνονται στα 500 δισ. ευρώ έως το 2050.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί σε έναν ενεργό ρόλο για την Πράσινη Μετάβαση και προσαρμόζει αντίστοιχα τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες όχι μόνο σε σχέση με τους πελάτες της, οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν σωστά τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, αλλά και σε ό,τι αφορά τις ίδιες τις λειτουργίες της ως επιχειρηματικού ομίλου. Στόχος της Τράπεζας Πειραιώς, στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης, είναι να πραγματοποιήσει χρηματοδοτήσεις ύψους 5 δισ. ευρώ έως το 2025.

H Τράπεζα έχει υποστηρίξει περισσότερα από 30.000 νοικοκυριά στην αναβάθμιση και στην αποδοτικότητα των κτηρίων τους, καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό κόστος

Σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της Πράσινης Μετάβασης για τους πελάτες της, η Τράπεζα έχει διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας, παρέχοντας συμβουλευτικές εξατομικευμένες υπηρεσίες και χρηματοδοτικές λύσεις, οι οποίες εμπεριέχουν όλες τις παραμέτρους των αναγκαίων προσαρμογών που συνδέονται με τα έργα της ενεργειακής τους μετάβασης, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και αυτονομία και τους εθνικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Στόχος της είναι να δώσει τη δυνατότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρμοστούν στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης και εξοικονόμησης ενέργειας, που θα τους επιτρέψει να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην αγορά, να μειώσουν το λειτουργικό τους κόστος και να εισέλθουν σε νέους καινοτόμους τομείς.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμπεριλήφθηκε στη λίστα Europe’s Climate Leaders των Financial Times για το 2023, όσον αφορά τις επιδόσεις της για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που το επιτυγχάνει για τρίτη συνεχή χρονιά και η μόνη ελληνική τράπεζα στη λίστα, λόγω της αποτελεσματικότητάς της στη μείωση των εκπομπών CO2 από τη λειτουργία της κατά την περίοδο 2016 – 2021

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και των νοικοκυριών, που η Τράπεζα υποστηρίζει ολοκληρωμένα για την επιλογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον, προκειμένου να επιτευχθεί η αναβάθμιση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών ή των εγκαταστάσεών τους. Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η αυτονομία των ενεργειακών αναγκών τους, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και, γενικά, η προώθηση επενδύσεων βιώσιμης επιχειρηματικότητας. Οι βασικοί τομείς στους οποίους υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων σε έργα Πράσινης Μετάβασης είναι οι εξής:

• Ταχεία ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
• Αποθήκευση ενέργειας.
• Ενεργειακή απόδοση.
• Ηλεκτρισμός ελαφρών μεταφορών.
• Οικονομία «πράσινου» υδρογόνου.
• Συνθετικά «πράσινα» καύσιμα.
• Καινοτομία και συστημικές λύσεις στη δέσμευση άνθρακα.

Σημειώνεται ότι από το 2011 η Τράπεζα έχει υποστηρίξει περισσότερα από 30.000 νοικοκυριά στην αναβάθμιση και στην αποδοτικότητα των κτηρίων τους, καθώς και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών τους, μειώνοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό κόστος. Αντίστοιχα, το 2021, η Πειραιώς δημιούργησε ένα πακέτο εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, το Piraeus Green Business 360°, προσφέροντας μια ολιστική προϊοντική προσέγγιση που καλύπτει νέες επιχειρηματικές ανάγκες, όπως:

• Τη χρηματοδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και εγκαταστάσεων ενεργειακού συμψηφισμού.

• Τη χρηματοδότηση της αναβάθμισης υφιστάμενων φωτοβολταϊκών σταθμών ή της ενεργειακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων.

• Την αγορά ηλεκτρικού ή υβριδικού αυτοκινήτου.

«Πράσινες» επιδόσεις

Αντίστοιχα, η Πειραιώς εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ενεργειών για τη δική της Πράσινη Μετάβαση και τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και έχει πετύχει τα εξής:

• Εκπομπές 4,1 εκατ. τόνων CO2 που δεν εκλύονται ετησίως λόγω των χρηματοδοτήσεών της σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
• Η συνολική ισχύς των έργων ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα ανέρχεται σε 2,1 GW.
• Έχει 40.600 «πράσινους» πελάτες.
• Τα εγκεκριμένα πιστωτικά όρια «πράσινης» χρηματοδότησης ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ.
• Ο Όμιλος έχει δεσμευτεί να προμηθεύεται την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει για τη λειτουργία των κτηρίων του κατά 100% αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει μηδενικές εκπομπές της κατηγορίας Scope 2 από το 2020 και εφεξής.

Παράλληλα, η Τράπεζα, με έτος βάσης το 2019, έχει θέσει τους εξής μακροπρόθεσμους στόχους:

• 50% μείωση της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2030.
• 50% μείωση της συνολικής κατανάλωσης χαρτιού έως το 2030.

Προστασία της βιοποικιλότητας

Επίσης, η Τράπεζα δραστηριοποιείται και σε θέματα που σχετίζονται με την προστασία της βιοποικιλότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα κάθε πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος, την κλιματική αλλαγή και, εντέλει, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, λαμβάνει μέρος σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη χρηματοδότηση και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Παράλληλα, συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα «Βιοποικιλότητα και Επιχειρηματικότητα» (EU Business and Biodiversity Platform), στην οποία παρέχεται η δυνατότητα για συνεχή στρατηγικό διάλογο στο θέμα της διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με τη βιοποικιλότητα και το φυσικό κεφάλαιο στην ΕΕ. Επίσης, το 2020, υπέγραψε τη διεθνή «Δέσμευση για χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας», προκειμένου να τεθούν οι στόχοι έως το 2024 για την ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον, αντιστρέφοντας την απώλεια της βιοποικιλότητας.