Οι τράπεζες «κοκκίνισαν» τα δάνεια της Creta Farms

Αντικαθίσταται ο Κ. Δομαζάκης από διευθύνων σύμβουλος

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην αλλαντοβιομηχανία Creta Farms τα τελευταία εικοσιτετράωρα, καθώς οι πληροφορίες θέλουν το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρά σε απόφαση αντικατάστασης του κ. Κωνσταντίνου Δομαζάκη από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και αντιπροέδρου της εταιρείας, ορίζοντας ως ανεξάρτητο αντιπρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου τον κ. Πέτρο Παπαδάκη, ενώ ο έτερος βασικός μέτοχος, κ. Εμμανουήλ Δομαζάκης, παραμένει ως ο μοναδικός διευθύνων σύμβουλος, διατηρώντας και τη θέση του προέδρου της αλλαντοβιομηχανίας.  

Μολονότι μέχρι αργά χθες Τρίτη 7/5 δεν είχαν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από την εισηγμένη, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η κίνηση αυτή έχει ως στόχο την αποκατάσταση της ομαλής διαπραγμάτευσης της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Υπενθυμίζεται ότι από την περασμένη Πέμπτη οι χρηματιστηριακές εποπτικές αρχές αποφάσισαν αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας. Την εξέλιξη αυτή πυροδότησε η χρηματοδότηση ύψους 11,6 εκατ. ευρώ προς την Creta Farms το 2005 από τον βασικό της μέτοχο Κωνσταντίνο Δομαζάκη, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά πρόσφατα τον ορκωτό ελεγκτή που υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις του 2018, γεγονός που αποτέλεσε αιτία κινητοποίησης των ελεγκτικών αρχών. 

Η δυσμενής εικόνα της αλλαντοβιομηχανίας επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς χθες οι πληροφορίες ανέφεραν ότι οι πιστώτριες τράπεζες αποφάσισαν να μεταβιβάσουν δάνεια της εταιρείας ύψους περί τα 110 εκατ. ευρώ από τα ενήμερα στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs), λόγω βάσιμων ενδείξεων αμφίβολης είσπραξης. 

Η αντίδραση των τραπεζών ήταν άμεση μετά και τις τελευταίες εξελίξεις και δη τη διακοπή της διαπραγμάτευσης της μετοχής της εταιρείας και των αμφιβολιών για την ακρίβεια των λογιστικών καταστάσεών της, με γνώμονα ότι η Creta Farms έχει υψηλό δανεισμό και το 19% των μετοχών της εταιρείας είναι ενεχυριασμένο στις τράπεζες, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης δανείων συνολικού ύψους 94,82 εκατ. ευρώ που υπεγράφη τον Μάρτιο του 2018.

Σημειώνεται ότι ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας στις 31/12/2018 ανήλθε σε 107,9 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε 109,5 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται επίσης ότι η εταιρεία έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στις 11/5/2016 με 15 εκατ. ευρώ, με σύμβαση πενταετούς διάρκειας, για την ανάπτυξη έργων καινοτομίας και ανάπτυξης της εταιρείας, καθώς και την επέκτασή της στις διεθνείς αγορές. Μέχρι τις 31/12/2017 εκταμιεύθηκαν 10 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ εκταμιεύτηκαν σε δύο δόσεις: 3,5 εκατ. στις 7/1/2019 και 1,5 εκατ. στις 15/4/2019.

Πηγή: naftemporiki.gr