Τρεις τάσεις που οδηγούν την αγροτική τεχνολογία παγκοσμίως

-Διαφήμιση-

Κάθε σημείο πλέον της αγροδιατροφικής αλυσίδας ψηφιοποιείται, από την καλλιέργεια στο χωράφι μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Αυτή ήταν η διαπίστωση που προέκυψε από την ειδική διάσκεψη που πραγματοποίησε η επενδυτική εταιρεία Sistema.vc, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί του χώρου, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων και παρόχων τεχνολογίας.

Στόχος ήταν να καταγραφούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διάδοση και την εφαρμογή ευφυών συστημάτων.

1. Η γεωργία της πληροφορίας

Η ανάγκη, πλέον, των παραγωγών για τη λήψη ενημερωμένων αποφάσεων για την εφαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών, οδηγεί στην εφαρμογή τεχνολογιών που μπορούν να παρέχουν στους παραγωγούς τα κατάλληλα δεδομένα για τις απαιτήσεις της καλλιέργειάς τους, αλλά και τις ανάγκες των ζώων τους.

 

2. Η Τεχνητή Νοημοσύνη

Δεν είναι πλέον μυστικό ότι οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, που μπορούν να δώσουν συμβουλές στους αγρότες για τις ποσότητες και την κατάλληλη χρονική στιγμή εφαρμογής τους, τίθενται στο επίκεντρο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε μια πιο βιώσιμη γεωργία.

3. Ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα τροφίμων

Οι απαιτήσεις των καταναλωτών για την ενημέρωση σχετικά με την προέλευση και τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που καταναλώνουν, οδηγούν την αγορά στη δημιουργία τεχνολογιών που μπορούν να διασφαλίσουν την πορεία κάθε προϊόντος μέχρι το τελικό σημείο κατανάλωσης.

Τα παραπάνω, σύμφωνα, με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη, αποδεικνύουν ότι ο αγροδιατροφικός τομέας έχει στη διάθεσή του καινοτόμες λύσεις και εφαρμογές. Σύμφωνα με τον διαδικτυακό ιστότοπο AgFunder, το 2018 στην κατηγορία της τεχνολογίας στον αγροδιατροφικό τομέα έγιναν επενδύσεις ύψους 17 δισ., οι οποίες υπολογίζονται σε 40% περισσότερες από αυτές που έγιναν το 2017.

-Διαφήμιση-