Τρέχουν οι αιτήσεις για το χιλιάρικο της Επιστρεπτέας 7

Τι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος στην εφαρμογή mybusinessSupport της ΑΑΔΕ

Eνισχύσεις, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, θα μοιραστούν δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 7, οι αιτήσεις για την οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Ένα μέρος του παραπάνω ποσού μπορούν να διεκδικήσουν και οι αγρότες, αρκεί να «ανήκουν» στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ ή στο απαλλασσόμενο (λόγω τζίρου) καθεστώς ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων.

Αντίθετα, εξαιρούνται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, καθώς και όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021. Ο έβδομος κύκλος του μέτρου θα καλύψει μέρος της απώλειας εσόδων που είχαν οι θιγόμενες επιχειρήσεις/επαγγελματίες στο πρώτο τρίμηνο του έτους, λειτουργώντας συμψηφιστικά με την Επιστρεπτέα 6 (η οποία κάλυψε τον Ιανουάριο).

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλες οι επιχειρήσεις που καταγράφουν μείωση τζίρου 20% την περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2021 σε σχέση με την περίοδο αναφοράς. Ως τέτοια θα οριστεί το πρώτο τρίμηνο της περσινής χρονιάς, με την κατάλληλη βεβαίως προσαρμογή, δεδομένου ότι για ένα μέρος του Μαρτίου 2020 βρίσκονταν σε ισχύ περιοριστικά μέτρα, ενώ ο ελάχιστος τζίρος αναφοράς θα είναι 600 ευρώ.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος (σ.σ. η διαδικασία περιγράφεται αναλυτικά στην ΚΥΑ ΓΔΟΥ 366/2-4-21, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) και την υποβολή των συνοδευτικών στοιχείων εκπνέει στις 19 Απριλίου. Το ελάχιστο ύψος της χρηματοδότησης ανά δικαιούχο είναι 1.000 ευρώ και η καταβολή των ποσών θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, στα τέλη του μήνα. Το 50% της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, ενώ το υπόλοιπο 50% επιστρέφεται σε 60 δόσεις από το 2022.

Όπως εξηγούν στην «ΥΧ» οι φοροτεχνικοί Κατερίνα Κουσουνή και Φωτεινή Μακρή, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον θα πρέπει να μην ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014) και να μην έχουν στην διάθεσή τους ενισχύσεις που έχουν κηρυχθεί ασυμβίβαστες.

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση ακόμη και αν ήταν προβληματικές με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να μην υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.

2. Να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης (περιπτώσεις που υπόκεινται ακόμη στο σχέδιο).

3. Να πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1407/2013 και να μην έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο για την τριετία 2019-2021.

Όπως τονίζουν οι δύο συνεργάτιδες της «ΥΧ», δικαίωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν και οι παραγωγοί των λαϊκών αγορών, καθώς δεν επηρεάζονται από την τελευταία αλλαγή στους ΚΑΔ (Α1260/2020). Στην κυβερνητική απόφαση, αναφέρεται ότι αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν

Βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην απόφαση, ένας αγρότης του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ έχει την υποχρέωση να συμπληρώνει τον κύκλο εργασιών διακριτά για κάθε μήνα, όπως αυτός αποτυπώνεται στον κωδικό 312 του εντύπου Φ2 του ΦΠΑ (βλ. παράδειγμα στην εικόνα 1). Σημειωτέον ότι στον κωδικό 312 του ΦΠΑ περιλαμβάνονται όλες οι ενισχύσεις, εκτός από όσες έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα.

Εικόνα 1

Σε περίπτωση τώρα που ένας αγρότης ανήκει στο απαλλασσόμενο (λόγω τζίρου κάτω από 10.000 ευρώ) ΦΠΑ καθεστώς των μικρών επιχειρήσεων, πέρα από τη συμπλήρωση των ακαθάριστων εσόδων διακριτά για κάθε μήνα, έχει και την υποχρέωση συμπλήρωσης των στοιχείων εξόδων του 2019, όπως αυτά αναφέρονται στο έντυπο Ε3 (βλ. παράδειγμα στην εικόνα 2).

Εικόνα 2

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω υποβαλλόμενα στοιχεία δεν μπορούν να τροποποιούνται μετά την οριστικοποίησή τους, με εξαίρεση τα στοιχεία των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2021, που μπορούν να τροποποιούνται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή μέχρι τις 19 Απριλίου 2021.

Τι δόθηκε στον 4ο και στον 5ο κύκλο

Στον τέταρτο κύκλο, το δικαίωμα ένταξης αξιοποίησαν αρκετοί βαμβακοκαλλιεργητές, καθώς, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, σε 8.577 εξ αυτών καταβλήθηκαν συνολικά 8,886 εκατ. ευρώ. Εξίσου αισθητή έκαναν την «παρουσία» τους και οι αιγοπροβατοτρόφοι, καθώς, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, περισσότεροι από 10.000 έλαβαν πάνω από 10 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, 6,895 εκατ. ευρώ πιστώθηκαν στους λογαριασμούς 6.562 ελαιοκαλλιεργητών, 5,628 εκατ. ευρώ σε 5.189 καλλιεργητές δημητριακών, ενώ 2,321 εκατ. ευρώ δόθηκαν σε 2,219 παραγωγούς σκληρού σιταριού.

Στον πέμπτο κύκλο της Επιστρεπτέας, ιδιαίτερα έντονο ήταν και πάλι το ενδιαφέρον των αιγοπροβατοτρόφων, οι οποίοι κατέθεσαν και τα περισσότερα αιτήματα, σε ό,τι αφορά τον αγροτικό τομέα. Έτσι, 14.280 αιγοπροβατοτρόφοι έλαβαν συνολικά 14,89 εκατ. ευρώ, με τη μέση ενίσχυση να ανέρχεται σε 1.043 ευρώ.

Ακολούθησαν οι καλλιεργητές σιτηρών και οσπρίων (πλην ρυζιού) σε 10.618 εκ των οποίων δόθηκαν συνολικά 11,318 εκατ. ευρώ (μέση ενίσχυση 1.066 ευρώ). Εξάλλου, 8.291 ελαιοκαλλιεργητές έλαβαν 9,965 εκατ. ευρώ (1.202 ευρώ ο μέσος όρος ανά δικαιούχο) και 7.741 βαμβακοπαραγωγοί έλαβαν 7,864 εκατ. ευρώ (μέση ενίσχυση 1.016 ευρώ).

Επίσης, σε 1.584 καλλιεργητές εσπεριδοειδών καταβλήθηκαν συνολικά 1,877 εκατ. ευρώ (μέση ενίσχυση 1.185 ευρώ) και σε 1.694 αγελαδοτρόφους 2,049 εκατ. ευρώ (μέση ενίσχυση 1.210 ευρώ).

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
που κυκλοφόρησε την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021