Αυτό το άρθρο είναι 8 μηνών

Σε τρία σημεία οι βασικές αλλαγές της πρόσκλησης των Νέων Αγροτών

Νοέμβριο η προδημοσίευση και η δημόσια διαβούλευση, φθινόπωρο του 2024 η προκήρυξη
30.10.2023
4' διάβασμα
se-tria-simeia-oi-vasikes-allages-tis-prosklisis-ton-neon-agroton-304984

Τις επόμενες ημέρες, και εντός Νοεμβρίου, πρόκειται να μπει σε δημόσια διαβούλευση η προδημοσίευση της νέας πρόσκλησης των Νέων Αγροτών, η οποία, πρόκειται να ενεργοποιηθεί, με βάση το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΑΑΤ, σε 12 μήνες, δηλαδή τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2024.

Στόχος είναι, αυτήν τη φορά, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί να έχουν στη διάθεσή τους περισσότερο χρόνο για να προετοιμαστούν, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την υποβολή των φακέλων τους.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι διαφορές της νέας πρόκλησης σε σχέση με την προηγούμενη, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το τεχνικό δελτίο, έχουν κλείσει, ενώ υπάρχουν επιπλέον σκέψεις και από την πλευρά της ηγεσίας του υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, η διαβούλευση θα δώσει τη δυνατότητα να διατυπωθούν ενστάσεις και παρατηρήσεις, και ενδεχομένως να φέρει επιπλέον τροποποιήσεις επί της προδημοσίευσης της πρόσκλησης στη συνέχεια.

gaia-sense

Οι βασικές αλλαγές εντοπίζονται α) στην οικονομική στήριξη των δικαιούχων, δηλαδή στα ποσά που θα χορηγηθούν ανάλογα την παραγωγική κατεύθυνση και τον τόπο διαμονής του δικαιούχου, β) στις ώρες παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης (περισσότερες στη νέα πρόκληση), αλλά και γ) στην υποχρέωση των δικαιούχων Νέων Αγροτών να αξιοποιήσουν την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Οικονομική στήριξη

Μία από τις βασικές διαφορές της νέας πρόσκλησης σε σχέση με την τελευταία του ΠΑΑ 2014-2020 αφορά το εύρος στήριξης σε επίπεδο δικαιούχου και δείχνει σαφή αύξηση της ενίσχυσης προς τη ζωική παραγωγή.

Στη νέα πρόσκληση (έτους 2024), το βασικό ποσό ενίσχυσης θα είναι τα 30.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που θα έχουν (στη μελλοντική κατάσταση) φυτική–μεικτή παραγωγική κατεύθυνση. Το ποσό αυτό θα διαμορφώνεται έως και 42.500 ευρώ, με βάση τα εξής:

✱ Αύξηση κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (σ.σ. με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους) και σε περιφερειακές ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα μικρότερη ή ίση των 35 κατοίκων ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2021 ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

✱ Αύξηση κατά 10.000 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Αντίθετα, στην πρόσκληση του έτους 2021, ως ποσό στήριξης ορίστηκαν τα 35.000 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορούσε να προσαυξάνεται μέχρι και κατά 5.000 ευρώ, ως εξής:

✱ Κατά 2.500 όταν ο αρχηγός της γεωργικής εκμετάλλευσης έχει μόνιμη κατοικία σε περιοχή ορεινή ή μειονεκτική, ή σε νησί με πληθυσμό μέχρι και 3.100 κατοίκους.

✱ Κατά 2.500 για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική κατάσταση έχουν πτηνοκτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση (όχι όμως μεικτή).

Εκπαίδευση-Κατάρτιση

Όσοι νέοι γεωργοί δεν διαθέτουν τίτλο σπουδών/πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση–πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 250 ωρών, θα πρέπει να αποκτήσουν επαγγελματική εκπαίδευση εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους, παρακολουθώντας εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών που παρέχονται από πιστοποιημένους παρόχους επαγγελματικής γεωργικής εκπαίδευσης.

Αντίθετα, για τους δικαιούχους της προκήρυξης του 2021, τα επαρκή προσόντα διαφοροποιούνται (πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού πλαισίου προσόντων ή βεβαίωση–πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιημένου προγράμματος γεωτεχνικής κατάρτισης από πιστοποιημένο φορέα τουλάχιστον 150 ωρών), οπότε και αν δεν τα διαθέτουν, θα πρέπει εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξης να έχουν παρακολουθήσει σχετικά προγράμματα κατάρτισης τουλάχιστον 150 ωρών.

Σημειώνεται ότι, η κατάρτιση που θα λάβουν όσοι Νέοι Αγρότες δεν διαθέτουν επαρκή προσόντα (υπό την έννοια της κάλυψης των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου), θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά και κατάρτιση σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες.

Συμβουλευτική

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου ο νέος γεωργός πρέπει να λαμβάνει συμβουλές από πιστοποιημένο πάροχο γεωργικών συμβουλών. Εδώ έρχεται ουσιαστικά να «κουμπώσει» και η ενεργοποίηση της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα.