Βάσει του μειωμένου από το αφορολόγητο εισοδήματος η προκαταβολή φόρου των αγροτών

Βάσει του μειωμένου από το αφορολόγητο εισοδήματος η προκαταβολή φόρου των αγροτών

Επί του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του αφορολόγητου ορίου που δικαιούνται οι κατ’ επάγγελμα αγρότες θα υπολογίζεται η προκαταβολή φόρου που θα πρέπει να καταβάλουν οι τελευταίοι.

Αυτό διευκρινίζει η υφυπουργός Οικονομικών, Αικ. Παπανάτσιου απαντώντας σε σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι το αφορολόγητο όριο που συνεπάγεται έκπτωση φόρου συναρτάται με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και διαμορφώνεται ως εξής:

-Έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ (αφορολόγητο 9.545 ευρώ) για φορολογούμενο με τρία ή περισσότερα παιδιά

-Έκπτωση φόρου 2.000 ευρώ (αφορολόγητο 9.090 ευρώ) για φορολογούμενο με δύο παιδιά

-Έκπτωση φόρου 1.950 ευρώ (αφορολόγητο 8.863 ευρώ) για φορολογούμενο με ένα παιδί

-Έκπτωση φόρου 1.900 ευρώ (αφορολόγητο 8.636 ευρώ) για φορολογούμενο χωρίς προστατευόμενα τέκνα.

Αναλυτικά η κα Παπανάτσιου αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 προβλέπεται ότι με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμενος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορολογικού έτους.

Επιπρόσθετα, με την παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.4389/2016 ορίζεται ότι η μείωση του φόρου της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 69 του ν.4172/2013 ισχύει γενικά για όσους αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, και είναι γενικός κανόνας ότι η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μετά την μείωση φόρου (όπου αυτή προβλέπεται) στο καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι πριν από αυτή.

Συνεπώς η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μετά την μείωση φόρου στο καθαρό αγροτικό εισόδημα. Αυτό σημαίνει πως η προκαταβολή φόρου υπολογίζεται μετά την μείωση φόρου που προβλέπει το άρθρο 16 του ν.4172/2013 για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες (κατ εφαρμογή της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν.4389/2016) και όχι πριν από αυτή».