Η ώρα της εφορίας: Άνοιξε το Taxis για τις φετινές δηλώσες των αγροτών

Πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές, όπως είχε προαναγγελθεί άλλωστε, ξεκινά φέτος η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

Από αργά το απόγευμα της Πέμπτης 28 Μαρτίου άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο Taxis και οι φορολογούμενοι μπορούν πλέον να προχωρήσουν στην εκπλήρωση της υποχρέωσής τους.

Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 30 Ιουνίου– χωρίς να αποκλείεται φυσικά κάποια παράταση- ενώ η εξόφληση του φόρου που θα βεβαιωθεί θα γίνει σε τρεις διμηνιαίες δόσεις (Ιούλιος, Σεπτέμβριος, Νοέμβριος).

Τη φετινή χρονιά, ανεξαρτήτως από το αν έχει υποβληθεί κοινή ή ξεχωριστή δήλωση, κάθε σύζυγος θα λάβει ξεχωριστό έκκαθαριστικό σημείωμα.

Όσον αφορά στις αγροτικές ενισχύσεις, υπενθυμίζεται ότι η βασική φορολογείται από το πρώτο ευρώ ενώ οι πράσινες και συνδεδεμένες φορολογούνται μόνο κατά το μέρος που, αθροιζόμενες, ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ.

Δύο από τους πλέον κρίσιμους κωδικούς για τους αγρότες είναι οι 021-022 και 037-038. Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στο σχετικό εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ:

Κωδικοί 021-022: Οι εν λόγω κωδικοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη ‘’ΝΑΙ’’ όταν ο φορολογούμενος ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), προκειμένου να υπολογιστεί η μείωση του φόρου που προβλέπεται στο άρθρο 16, για το μέρος του εισοδήματος που προέρχεται από την αγροτική δραστηριότητα.

Κωδικοί 037-038: Οι κωδικοί αυτοί είναι προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη ‘’ΝΑΙ’’ όταν ο ασκών αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι κατ’ επάγγελμα αγρότης σύμφωνα με την επίσημη ταυτοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Διευκρινίζεται ότι τα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, φορολογούνται αυτοτελώς με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων, χωρίς να αθροίζονται με τυχόν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθούς και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιος έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις (που φορολογούνται αθροιστικά) και παράλληλα έχει και εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, η εν λόγω κλίμακα εφαρμόζεται αυτοτελώς για το εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και ξεχωριστά για το άθροισμα του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα και του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Εξάλλου, η έκπτωση φόρου (αφορολόγητο) αφορά μόνο τους κατ’ επάγγελμα αγρότες (κωδικοί 037-038), όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.