Χαλκίδα: Πιστοποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων από την περιφέρεια

Με απόφαση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία της προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για τη δημιουργία ενός προτύπου πιστοποίησης τοπικών αγροδιατροφικών προϊόντων.

Το πρωτότυπο που θα αναπτυχθεί, θα πιστοποιεί γεωργικά προϊόντα που παράγονται ή μεταποιούνται από τοπικές εκμεταλλεύσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα, το πρότυπο αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε υπηρεσίες εστίασης για την ανάδειξη τοπικών συνταγών και την ενθάρρυνση χρήσης τοπικά παραγόμενων τροφίμων. Η ανάπτυξή του θα πραγματοποιηθεί σε τρία στάδια. Το πρώτο αφορά τη συλλογή στοιχείων για τη χαρτογράφηση και την περιγραφή των προϊόντων της περιφέρειας. Το δεύτερο αφορά την ανάπτυξη του προτύπου για την απόκτηση της πιστοποίησης που θα απαιτείται και το τρίτο αφορά τη διαχείριση και την υποστήριξη προβολής του έργου.

Σύμφωνα με τον Σταύρο Tσέλα, γενικό διευθυντή Αγροτικής Ανάπτυξης της περιφέρειας, το σύστημα της αγροδιατροφικής στήριξης θα είναι εξαιρετικά επωφελές για την κοινότητα διότι θα επιτρέπει στους καταναλωτές να υποστηρίξουν τους τοπικούς παραγωγούς, αλλά και να αποκτήσουν τρόφιμα που μπορεί να είναι πιο φρέσκα από εκείνα που αγοράζονται από τα καταστήματα λιανικής πώλησης. Παράλληλα, οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τους παραγωγούς και τον τρόπο παραγωγής των προϊόντων που αγοράζουν.

«Η τοπική κατανάλωση τροφίμων μπορεί να υποστηρίξει δημόσιους στόχους και να προωθήσει την αλληλεπίδραση της κοινότητας, ενισχύοντας έτσι τη σχέση μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών. Με τον τρόπο αυτόν, τα τοπικά τρόφιμα βοηθούν στη διατήρηση των τοπικών παραδόσεων δημιουργώντας ταυτόχρονα μία τοπική ταυτότητα, μέσα από τη μοναδικότητα της κοινότητας».

Η υλοποίηση του έργου θα γίνει από μέλη και συνεργαζόμενους ερευνητές/επιστήμονες του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών (ΕΕΠΑΤΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Λίγα λόγια για το εργαστήριο

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ερευνητικό Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ιδρύθηκε το 2015 και εξυπηρετεί ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Πραγματοποιεί αναλύσεις ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων και ποτών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη συστημάτων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, όπως επίσης και στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση προσωπικού και ανάπτυξης προγραμμάτων ανθρώπινου δυναμικού. Το εργαστήριο διευθύνεται από τον κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθηγητή Ιωάννη Τσακνή, και στελεχώνεται από εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό τριών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με μεγάλη πείρα, τόσο στην έρευνα, όσο και στις βιομηχανικές εφαρμογές.