Χάνουν την έκπτωση του 50% στο φόρο οι συνεταιρισμένοι μαστιχοπαραγωγοί

Eκτός των ευεργετικών διατάξεων του πρόσφατου νόμου για τα κίνητρα ένταξης σε συλλογικά σχήματα αγροτών ή σε συνεργασίας συμβολαιακής γεωργίας μένουν οι μαστιχοπαραγωγοί, όπως καταγγέλλει η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου (ΕΜΧ).

Ο λόγος, σύμφωνα με την Ένωση, είναι ότι οι εν λόγω παραγωγοί που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών της, δεν θεωρούνται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, σύμφωνα με την ερμηνεία του νόμου, με αποτέλεσμα να χάνουν τη μείωση κατά 50% στο φόρο εισοδήματος.

Όπως αναφέρει η ΕΜΧ, «οι ιδιαιτερότητες της Μαστιχοκαλλιέργειας, αλλά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί στο σύνολο τους στα μικρά νησιά του Αιγαίου, τους αναγκάζει να εξασκούν και συμπληρωματικό επάγγελμα για να μπορούν να επιβιώσουν και να συντηρήσουν τις οικογένειες τους. Δεν είναι δίκαιο λοιπόν να εξαιρεθούν από ένα τόσο ευεργετικό μέτρο».

«Η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου, 84 χρόνια τώρα, διαχειριζόμενη το σύνολο της παραγωγής μαστίχας, διασφαλίζει την τήρηση της ορθής και προσήκουσας διαδικασία στη διαδικασία διακίνησης και διάθεσης του προϊόντος και ακολούθως στη φορολογική επιβάρυνση των μελών της. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια, χάρη στις προσπάθειες του Συνεταιρισμού  και των κινήτρων που παρέχουμε στους παραγωγούς μας μέσω του τιμοκαταλόγου αγοράς της μαστίχας, παρά τις δύσκολες συνθήκες, έχουμε καταφέρει την κατακόρυφη αύξηση της παραγόμενης ποσότητας μαστίχας  από τους 140 τόνους το 2015 στους 215 τόνους το 2022, ήτοι αύξηση ποσοστού 54%.

Τα μέλη μας-μαστιχοπαραγωγοί και οι λοιποί αγρότες των μικρών νησιών του Αιγαίου, έχουν ανάγκη επιπλέον κινήτρων, έτσι ώστε να συνεχίσουν τις καλλιέργειες τους παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω των μικρών κλήρων και του κόστους προμηθειών που επιβαρύνεται υπέρμετρα με τα μεταφορικά.

Οι Μαστιχοπαραγωγοί της ακριτικής Χίου θεωρούμε δίκαιο και αναγκαίο να συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στην ευεργετική διάταξη φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων μας στο 50%, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η ισονομία. Στο Αιγαίο δίνουμε μια σκληρή μάχη ανάπτυξης! Η ένταξη του συνόλου των μαστιχοπαραγωγών θα συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην αύξηση της παραγόμενης ποσότητας της μαστίχας γεγονός που θα δώσει τη δυνατότητα περαιτέρω διάθεσης του προϊόντος στις διεθνείς αγορές με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εθνική και τοπική οικονομία, καθώς και την αναστροφή της δημογραφικής απορροής, στα νησιά μας».