Τα χαρακτηριστικά των φρούτων προδίδουν τη διάρκεια ζωής τους κατά την αποθήκευση

Δεδομένα από έναν οπωρώνα μήλου χρησιμοποίησαν ερευνητές από το Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Skoltech της Μόσχας μαζί με Γερμανούς συναδέλφους τους για να προβλέψουν τον χρόνο ζωής των μήλων κατά την αποθήκευσή τους. Οι διαταραχές και οι αλλοιώσεις που ενδέχεται να συμβούν κατά τον χρόνο αποθήκευσης μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια προϊόντος. Επομένως, πραγματοποιείται ερευνητική προσπάθεια για την ανάπτυξη ισχυρών μεθόδων πρόβλεψης διαταραχών και αλλοιώσεων.

Ο επίκουρος καθηγητής Pavel Osinenko από το Ινστιτούτο και οι συνεργάτες του συγκέντρωσαν δεδομένα τριών ετών από έναν οπωρώνα στη Γερμανία, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων καιρού και πληροφοριών από αισθητήρες. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν περιελάμβαναν δεδομένα σχετικά με τη χλωροφύλλη, τις ανθοκυανίνες, τα διαλυτά στερεά και την περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη.

Η ομάδα χρησιμοποίησε, επίσης, αξιολογήσεις της ποιότητας των φρούτων μετά την αποθήκευση. Οι ερευνητές ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο ταξινόμησης βασισμένο σε ένα επαναλαμβανόμενο νευρωνικό δίκτυο και το προσάρμοσαν στα δεδομένα του οπωρώνα.

Ο αλγόριθμος κατέληξε να είναι 80% επιτυχής στην πρόβλεψη του εσωτερικού μαυρίσματος των μήλων, της εμφάνισης κοιλοτήτων στην επιφάνεια και της σκληρότητας των φρούτων.

«Αυτό είναι σίγουρα μια επιτυχία αφού μιλάμε για μια αυτοματοποιημένη λύση που δεν απαιτεί ανθρώπινη παρέμβαση. Φυσικά, χρειάζονται περισσότερα δεδομένα και συντονισμός, αλλά ως απόδειξη της ιδέας, τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι πράγματι πολλά υποσχόμενα», τόνισε ο ερευνητής.