Ο χάρτης των αλλαγών στις φετινές φορολογικές δηλώσεις αγροτών

Λίγες μέρες πλέον απομένουν για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων, καθώς οι πληροφορίες θέλουν την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxis να ανοίγει ακόμα και μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Προτού συμβεί αυτό, βέβαια, αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα το νέο έντυπο E1 στο οποίο θα έχουν ενσωματωθεί οι μειώσεις και οι απαλλαγές που ανακοινώθηκαν πρόσφατα.

Πέραν αυτού, όπως σημειώνουν οι φοροτεχνικοί- συνεργάτες της «ΥΧ», Φωτεινή Μακρή και Κατερίνα Κουσουνή, φέτος τίθεται σε ισχύ και η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέσα στο 2020 από μισθούς και συντάξεις, η οποία, ως γνωστόν, αφορά και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Και ενώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους το όφελος έχει ήδη αποτυπωθεί στις μειωμένες κρατήσεις του φόρου εισοδήματος που πραγματοποιούνται κάθε μήνα, για τους αγρότες η επίπτωση της νέας κλίμακας θα φανεί για πρώτη φορά στα φετινά εκκαθαριστικά.

Οι συντελεστές

Ξεκινώντας από τους συντελεστές, τα κέρδη από ατομική αγροτική επιχείρηση θα φορολογηθούν φέτος αυτοτελώς με την ακόλουθη κλίμακα:

✱ 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Πρόκειται για τον νέο μειωμένο εισαγωγικό συντελεστή.

✱ 22% για το τμήμα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ. Μέχρι πέρυσι ο συντελεστής αυτός αφορούσε τα κέρδη έως 20.000 ευρώ.

✱ 28% (από 29%) για το τμήμα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ.

✱ 36% (από 37%) για το τμήμα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ.

✱ 44% (από 45%) για το τμήμα που ξεπερνά τα 40.000 ευρώ.

Έκπτωση από 777 έως 1.340 ευρώ

Για ετήσια εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ από αγροτικές δραστηριότητες που αποκτούν οι κατ’ επάγγελμα αγρότες (όπως και για τα αντίστοιχα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις) προβλέπεται έκπτωση φόρου, η οποία, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων, κυμαίνεται από 777 έως 1.340 ευρώ.

Ειδικότερα:

777 ευρώ, εάν δεν υφίστανται προστατευόμενα τέκνα.

✱ 810 ευρώ, εάν υφίσταται ένα προστατευόμενο τέκνο.

✱ 900 ευρώ, εάν υφίστανται δύο προστατευόμενα τέκνα.

✱ 1.120 ευρώ, εάν υφίστανται τρία προστατευόμενα τέκνα.

✱ 1.340 ευρώ, εάν υφίστανται τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

✱ επιπλέον 220 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο από το πέμπτο και πάνω. Toνίζεται ότι η μείωση του φόρου εφαρμόζεται μόνο για τους κατ’ επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον τουλάχιστον το 50% του εισοδήματός τους προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα.

Επίσης, όταν αποκτάται εισόδημα από μισθούς ή/και συντάξεις μαζί με αγροτικά εισοδήματα, τότε η μείωση φόρου θα υπολογιστεί μια φορά για το σύνολο των εισοδημάτων. Αν αποκτάται εισόδημα από άλλες πηγές, πλην συντάξεων/μισθών, τότε η μείωση θα υπολογιστεί μόνο στα αγροτικά εισοδήματα.

Σημειωτέον ότι στο προαναφερθέν 50% των εισοδημάτων από αγροτική δραστηριότητα δεν συμπεριλαμβάνεται η κύρια σύνταξη ΟΓΑ, τα εργόσημα, οι αμοιβές μελών σε συνεταιρισμούς και οι αμοιβές που υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ έως 150 ημερομίσθια.

Με 4,5% οι νέοι αγρότες

Για τους νέους αγρότες και με την προϋπόθεση ότι τα εισοδήματά τους είναι λιγότερα των 10.000 ευρώ εφαρμόζεται μειωμένος κατά 50% φορολογικός συντελεστής, δηλαδή 4,5%. Το εν λόγω μέτρο αφορά νέες επιχειρήσεις, κατά βάση μικρές, οι οποίες από το 2020 μέχρι και τη χρήση του 2022 φορολογούνται με συντελεστή 4,5% έναντι 9% που θα εφαρμόζεται για όλες τις υπόλοιπες, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους (τζίρος) είναι μέχρι 10.000 ευρώ.

Έκπτωση παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων

Από τον φόρο που αναλογεί στο σύνολο των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες τις βασικές πηγές (από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές δραστηριότητες, αγροτικές δραστηριότητες, ακίνητα, κινητές αξίες κ.λπ.) αφαιρούνται οι φόροι που παρακρατήθηκαν το 2020 (από εισπραττόμενα ποσά μισθών ή συντάξεων, από αμοιβές για παροχή υπηρεσιών κ.λπ.), καθώς και οι φόροι που προκαταβλήθηκαν εντός του 2020. Επιπλέον, από το συνολικό ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις θα αφαιρεθεί το άθροισμα των ποσών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που παρακρατείται κάθε μήνα του 2020 από τους μισθούς ή τις συντάξεις του έτους αυτού.

Χωρίς τέλος επιτηδεύματος και εισφορά αλληλεγγύης

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δεν θα επιβληθεί τέλος επιτηδεύματος στους αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξης στο εν λόγω καθεστώς. Το ίδιο ισχύει και για τους αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα μέτρων, μεταξύ καθέτων.

Επίσης, φέτος, οι αγρότες δεν θα κληθούν να καταβάλουν εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2020. Η εν λόγω εισφορά επιβαλλόταν σε εισοδήματα από 12.000 ευρώ και πάνω και με συντελεστές που ξεκινούσαν από 2,2% (για το τμήμα εισοδήματος από 12.001 έως 20.000 ευρώ) και έφταναν μέχρι 10% (για το τμήμα από 220.001 ευρώ και πάνω). Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης θα ισχύσει και το 2022.

Στο 55% η προκαταβολή

Από τη φετινή χρονιά και σε μόνιμη βάση μειώνεται για τους αγρότες, όπως και για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα η προκαταβολή φόρου στο 55% (από 100%). Υπενθυμίζεται ότι εδώ ότι προκαταβολή φόρου δεν υπολογίζεται, όταν το ποσό που πρέπει να βεβαιωθεί στον φορολογούμενο δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ.

Μπόνους 3% για εφάπαξ καταβολή

Οι φορολογούμενοι μπορούν να καταβάλουν τον φόρο εισοδήματος σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, την πρώτη εξ αυτών μέχρι το τέλος Ιουλίου και την τελευταία μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022. Όσοι υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση αργότερα και μέχρι τις 27 Αυγούστου (υπάρχει αυτή η δυνατότητα δίχως να θεωρούνται εκπρόθεσμοι) θα πρέπει να καταβάλουν ταυτόχρονα και τις δύο πρώτες δόσεις (Ιουλίου και Αυγούστου).

Η σημαντικότερη διαφοροποίηση, βέβαια, σε σχέση με πέρυσι έχει να κάνει με την έκπτωση 3% που παρέχεται σε όσους υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση μέχρι τις 28 Ιουλίου και, παράλληλα, εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Εξάλλου, φορολογούμενοι άνω των 60 ετών, καθώς και πληττόμενοι από την πανδημία δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με το «πέναλτι» του 22% σε περίπτωση που το ποσό που συγκέντρωσαν από ηλεκτρονικές συναλλαγές υπολείπεται του 30% του πραγματικού εισοδήματος. Για τους υπόλοιπους, η ποινή προσαύξησης φόρου μειώνεται στο 11%, με την προϋπόθεση όμως ότι οι ηλεκτρονικές συναλλαγές είναι τουλάχιστον το 20% του εισοδήματός τους.

Στην περίπτωση που οι e-αποδείξεις υπολείπονται του 20% εφαρμόζεται:

α) Συντελεστής 22% στη διαφορά μεταξύ του ποσού που καλύπτεται και του ποσού που αντιστοιχεί στο 20% του εισοδήματος.

β) Συντελεστής 11% στη διαφορά μεταξύ του 20% και 30% του εισοδήματος.

Παράδειγμα 1

Έστω κατά κύριο επάγγελμα αγρότης που έχει κάνει έναρξη δραστηριότητας εδώ και πάνω από μία πενταετία, ενώ έχει και ένα προστατευόμενο τέκνο.

Ο εν λόγω αγρότης έλαβε το 2020 βασική ενίσχυση 3.800 ευρώ και 1.740 ευρώ από λοιπές ενισχύσεις. Οι πωλήσεις του ανήλθαν στα 6.550 ευρώ. Το σύνολο των φορολογητέων εσόδων του ανέρχεται σε 10.350 ευρώ, ενώ τα έξοδά του στα 4.750 ευρώ. Τα κέρδη του ανέρχονται σε (10.350 – 4.750 =) 5.600 ευρώ και από αυτά προκύπτει φόρος (5.600 x 9% =) 504 ευρώ.

Επειδή, ωστόσο, έχει ένα προστατευόμενο τέκνο, δικαιούται έκπτωση 810 ευρώ, επομένως ο φόρος εισοδήματος που προκύπτει για το 2020 είναι μηδενικός. Θα κληθεί, ωστόσο, να καταβάλει προκαταβολή φόρου (504 x 55% =) 277,20 ευρώ.

Παράδειγμα 2

Έστω ετεροεπαγγελματίας δίχως προστατευόμενα τέκνα, με βασικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 7.400 ευρώ και εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα (π.χ. από πωλήσεις ελαιολάδου) 1.800 ευρώ. Τα έξοδα της αγροτικής του δραστηριότητας ανέρχονται σε 500 ευρώ, επομένως το κέρδος από τη δραστηριότητα αυτή είναι (1.800 – 500 =) 1.300 ευρώ.

Από το εισόδημα που έχει αποκτήσει από μισθούς προκύπτει φόρος (7.400 x 9% =) 666 ευρώ, όμως δικαιούται έκπτωση 777 ευρώ, οπότε ουσιαστικά έχει αφορολόγητο.

Για το αγροτικό του εισόδημα ωστόσο (το οποίο φορολογείται αυτοτελώς) προκύπτει φόρος (1.300 x 9% =) 117 ευρώ, αφού, ως μη κατ’ επάγγελμα αγρότης, δεν δικαιούται γι’ αυτό έκπτωση φόρου. Επίσης, υποχρεούται και σε προκαταβολή φόρου (117 x 55% =) 64,35 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή θα κληθεί να καταβάλει 181,35 ευρώ.

Παράδειγμα 3

Έστω κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δίχως προστατευόμενα τέκνα, ο οποίος έκανε έναρξη δραστηριότητας το 2020. Τα έσοδα του εν λόγω αγρότη από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ανήλθαν το 2020 σε 7.900 ευρώ.

Ο ίδιος είχε έξοδα 2.050 ευρώ, ενώ παράλληλα δαπάνησε για αμοιβές εργαζομένων στην εκμετάλλευσή του με εργόσημο 1.300 ευρώ. Τα συνολικά έξοδά του, επομένως, ανέρχονται σε 3.350 ευρώ και το κέρδος του σε (7.900 – 3.350 =) 4.550 ευρώ.

Δεδομένου ότι έκανε έναρξη πριν από έναν μόλις χρόνο, εφαρμόζεται γι’ αυτόν μειωμένος συντελεστής 4,5% (αντί για 9%), με αποτέλεσμα να προκύπτει φόρος 204,75 ευρώ, ο οποίος ωστόσο «εκμηδενίζεται» από την έκπτωση των 777 ευρώ. Θα κληθεί, ωστόσο, να πληρώσει προκαταβολή φόρου, η οποία ανέρχεται σε (204,75 x 55% =) 112,61 ευρώ.

Παράδειγμα 4

Έστω κατά κύριο επάγγελμα αγρότης δίχως προστατευόμενα τέκνα, ο οποίος εισέπραξε το 2020 βασική ενίσχυση 5.050 ευρώ και πράσινη 800 ευρώ. Παράλληλα, εισέπραξε κορωνοενίσχυση ύψους 800 ευρώ, ενώ από εκκαθαρίσεις συνεταιρισμού έλαβε 4.800 ευρώ και από λιανικές πωλήσεις 1.312 ευρώ. Το σύνολο των φορολογητέων εσόδων του ανέρχεται σε 11.612 ευρώ, ενώ οι δαπάνες του σε 400 ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει κέρδος (έσοδα – έξοδα) 10.672 ευρώ και φορολογείται με συντελεστή 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ και με 22% για τα υπόλοιπα 762 ευρώ.

Επομένως, ο φόρος ανέρχεται σε (900 + 167,64 =) 1.067,64 ευρώ από τον οποίο αφαιρούνται 777 ευρώ (έκπτωση), δηλαδή 290,64 ευρώ. Η προκαταβολή φόρου ανέρχεται σε (1.067,64 x 55% =) 587,20 ευρώ, άρα θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 877,84 ευρώ.