Ξεκινά ο διαγωνισμός για τις θυγατρικές της ΕΒΖ στη Σερβία

Προς παραίτηση η διοίκηση της ΕΒΖ, έκτακτη συνέλευση για νέο Δ.Σ.

Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνει ο διαγωνισμός για την πώληση των θυγατρικών της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στη Σερβία.

Η βιομηχανία προχώρησε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το 100% των μετοχών των εταιρειών, δίνοντας περιθώριο στους υποψήφιους επενδυτές μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2017 για να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει ότι η «ΕΒΖ αποφάσισε να υλοποιήσει την από 26-08-2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων σχετικά με την πώληση του συνόλου των μετοχών που κατέχει στις θυγατρικές της εταιρίες στη Σερβία, με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο της ως άνω διαγωνιστικής διαδικασίας δημοσιεύεται η σχετική «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του συνόλου των 776.564 μετοχών της σερβικήης εταιρίας AD Fabrika Secera Sajkaska Zabali (92,665% του μετοχικού κεφαλαίου) και του συνόλου των 550.729 μετοχών της σερβικής εταιρίας Crvenka Fabrika Secera Ad Crvenka (87,539% του μετοχικού κεφαλαίου), κυριότητας της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.».

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι τη 10η Φεβρουαρίου 2017, 17:00 ώρα Αγγλίας, ενώ δύνανται να υποβάλλουν διευκρινιστικά ερωτήματα σχετικά με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος το αργότερο μέχρι την 6η Φεβρουαρίου 2017, 17:00 ώρα Αγγλίας.

Τη διενέργεια των πράξεων έχει αναλάβει για λογαριασμό της ΕΒΖ, η Τράπεζα Πειραιώς.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο (2) φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, οι υποψήφιοι θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία με την υποβολή της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και την επιλογή από την ΕΒΖ των προεπιλεχθέντων υποψηφίων, αυτοί θα κληθούν να υποβάλουν τις δεσμευτικές προσφορές τους κατά τη δεύτερη φάση.

Η εταιρία θα κρίνει εάν οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση, βάσει της πλήρωσης εκ μέρους τους των Κριτηρίων Προεπιλογής, των Νομικών Κριτηρίων και των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της πρόσκλησης. Οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν γραπτώς από την εταιρεία σχετικά με το εάν μπορούν να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση ή όχι, ενώ οι μη προεπιλεχθέντες υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον λόγο αποκλεισμού τους.

Προκειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι θα πρέπει να υπογράψουν σύμβαση εμπιστευτικότητας και στη συνέχεια θα έχουν, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα να διενεργήσουν ενδελεχή έλεγχο αναφορικά με τις θυγατρικές και να υποβάλουν μη δεσμευτικά σχόλια επί του σχεδίου της Σύμβασης Μεταβίβασης Μετοχών των Θυγατρικών που θα λάβουν».