Ξέμεινε στον ΦΠΑ 24% ο σπόρος ηλίανθου

Εκτός της λίστας με τα εφόδια, που υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή

Ξέμεινε στον ΦΠΑ 24% ο σπόρος ηλίανθου

Δύο εβδομάδες προτού τεθεί σε ισχύ το μέτρο της μείωσης του ΦΠΑ των αγροτικών εφοδίων στο 13%, παραγωγοί και επιχειρήσεις του χώρου συνεχίζουν να διαπιστώνουν κενά και παραλείψεις που αφήνουν εκτός του πεδίου εφαρμογής του νόμου ορισμένες σημαντικές κατηγορίες εισροών.

Έτσι, μετά την εξαίρεση των σύνθετων ζωοτροφών –για τις οποίες, πάντως, από το υπουργείο Οικονομικών διαβεβαιώνουν ότι επίκειται διορθωτική παρέμβαση το αμέσως επόμενο διάστημα–, το δεύτερο «κρούσμα» έχει να κάνει με τους σπόρους ηλίανθου. Για κάποιον ανεξήγητο μέχρι στιγμής λόγο, έμειναν εκτός της λίστας των εφοδίων που μετατάσσονται στον χαμηλό συντελεστή και, συνεπώς, συνεχίζουν να υπάγονται σε ΦΠΑ 24%.

Αυτό προκύπτει από μια προσεκτική εξέταση του άρθρου 70 του πολυνομοσχεδίου, που ψηφίστηκε τον Μάιο από τη Βουλή (ν. 4472/2017) και το οποίο αντικαθιστά το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000, παραθέτοντας αναλυτικό κατάλογο με τα αγαθά που πλέον υπάγονται στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 12 αναφέρεται ότι στον συντελεστή 13% υπάγονται, μεταξύ άλλων, «σπέρματα και σπόροι που προορίζονται για σπορά» και παρατίθενται οι σχετικοί κωδικοί (ΕΧ 1201, ΕΧ 1202, ΕΧ 1204, ΕΧ 1205, ΕΧ 1207 και ΕΧ 1209). Από αυτούς, ωστόσο, λείπει ο κωδικός ΕΧ 1206, ο οποίος αναφέρεται στους σπόρους ηλίανθου και συμπεριλαμβανόταν στο Παράρτημα ΙΙΙ πριν αυτό αντικατασταθεί.

Η παράλειψη αυτή προκαλεί έκπληξη και απορία δεδομένου ότι στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου γινόταν λόγος για μείωση του ΦΠΑ στο σύνολο των αγροτικών εφοδίων, «προκειμένου να ενισχυθεί η ρευστότητα των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων» και να στηριχθεί η πρωτογενής παραγωγή της χώρας, «καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Επιχειρήσεις από τον κλάδο παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, με τις οποίες επικοινώνησε η «ΥΧ», εξέφραζαν την ελπίδα ότι πρόκειται για μια αβλεψία, η οποία, εφόσον υπάρχει βούληση, μπορεί να διορθωθεί. Εντύπωση, πάντως, προκαλεί το γεγονός ότι ακόμα και αρμόδια στελέχη του υπουργείου Οικονομικών αδυνατούσαν να εξηγήσουν τον λόγο για τον οποίο οι σπόροι ηλίανθου… ξέμειναν στον υψηλό συντελεστή ΦΠΑ.