Χωρίς τέλος επιτηδεύµατος για άλλη µια χρονιά οι αγρότες

Παρατείνεται για ακόμα έναν χρόνο η απαλλαγή για όσους μπήκαν στα βιβλία μετά την πενταετία

Στη φορολογική δήλωση που θα υποβάλουν οι αγρότες την επόμενη χρονιά για τα εισοδήματα του 2022 θα διαπιστώσουν ότι το τέλος επιτηδεύματος θα έχει σβηστεί από το εκκαθαριστικό τους.

των Φωτεινής Μακρή και Κατερίνας Κουσουνή- Ρόμπολα*

Ο νέος νόμος (ν.4972/2022) που ψηφίστηκε πρόσφατα, μετά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού, έρxεται να γενικεύσει τις εξαιρέσεις που υπήρχαν μέχρι τώρα από την εν λόγω επιβάρυνση που, ανάλογα με την περίπτωση, ξεκινά από 650 ευρώ (αγρότες, ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες) και φτάνει μέχρι τα 1.000 ευρώ.

Τι ίσχυε έως τώρα

Ειδικότερα, όπως είχαμε αναφέρει σε σχετικές αναλύσεις, μέχρι τώρα εξαιρούνταν από το τέλος επιτηδεύματος:

✱ Oι εμπορικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους εκτός από τους τουριστικούς τόπους.

✱ Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

✱ Οι ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

✱ Oι αγρότες – μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του νόμου 4384/2016, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.

✱ Oι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους.

✱ Όσοι ασκούν επάγγελμα και έχουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Οι παραπάνω κατηγορίες συνεχίζουν να έχουν το πλεονέκτημα της απαλλαγής όμως με τον νέο νόμο προστίθενται και άλλες κατηγορίες. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 179 και ειδικά για τα φορολογικά έτη 2019, 2020, 2021 και 2022 εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα μέτρα, μεταξύ καθέτων.

Κανένας λόγος δεν γίνεται για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, αφού δεν θεωρούνται επαγγελματίες και δεν κάνουν έναρξη εργασιών, αλλά ένταξη και, ούτως ή άλλως, εξαιρούνταν από το τέλος επιτηδεύματος.

Επιστροφή για όσους το έχουν πληρώσει ή διέκοψαν δραστηριότητα

Βάσει του νέου νόμου, αγρότες του κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ, ανεξαρτήτως ΚΑΔ ή ακαθάριστων εσόδων, θα λάβουν από του χρόνου μειωμένα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Επιπλέον, αφού ο νόμος προβλέπει απαλλαγή για τα έτη 2019, 2020, 2021 και 2022, θα πρέπει να επιστραφεί το τέλος στους αγρότες που το έχουν καταβάλει. Σημειωτέον εδώ ότι το τέλος επιτηδεύματος, με τη λογική που νομοθετήθηκε αρχικά, ήταν ένας έκτακτος φόρος που δεν επιβάλλεται εσαεί και τελευταία γίνεται λόγος για κατάργησή του από το 2024.

Η επιστροφή του τέλους επιτηδεύματος ισχύει και για τους αγρότες, οι οποίοι έχουν προβεί σε αναδρομική διακοπή εργασιών. Η διαδικασία γίνεται στην οικεία ΔΟΥ του φορολογούμενου με αίτηση διαγραφής βεβαιωμένου ποσού. Να σημειωθεί ότι για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος δεν υπάρχει καμιά προϋπόθεση για εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, όπως συμβαίνει π.χ. με τη μείωση φόρου.

Η μοναδική προϋπόθεση είναι να έχει ο φορολογούμενος ΚΑΔ πρωτογενούς τομέα και να είναι δηλωμένος στο μητρώο του taxis.

 

*Λογίστριες – φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης