Χρονιά-ορόσημο το 2024 για τις προσκλήσεις του Στρατηγικού Σχεδίου

Ο σχεδιασμός του ΥΠΑΑΤ και το χρονοδιάγραμμα των προκηρύξεων

Εν αναμονή της προδημοσίευσης της πρώτης πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-75.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», στο φως έρχεται ο προγραμματισμός και των υπόλοιπων προσκλήσεων που θα τρέξει το ΥΠΑΑΤ στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Η αρχή πρόκειται να γίνει, με βάση τις νέες εκτιμήσεις, πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, καθώς προγραμματίζεται η έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων στον τομέα της γεωργίας».

Όλα τα υπόλοιπα αναμένονται μέσα στο 2024. Ήδη γνωρίζουμε ότι η πρόσκληση των Νέων Αγροτών αναμένεται το φθινόπωρο του 2024, με τη μεταποίηση να προηγείται την άνοιξη του ίδιου έτους. Όσον αφορά το θεσμικό πλαίσιο των λεπτομερειών εφαρμογής των τοπικών προγραμμάτων μέσω του LEADER, μαθαίνουμε ότι βρίσκεται σε φάση προετοιμασίας και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2024.

Εντός του 2024 αναμένεται να προκηρυχθεί και η Παρέμβαση 70.1-3 «Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας με στόχο τη μείωση των φυτοφαρμάκων», σε ό,τι αφορά τη Δράση 2 «Εφαρμογή της μεθόδου παρεμπόδισης σύζευξης των εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους αναμένεται η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και της πρόσκλησης για τη Δράση «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», μετά τη λήξη της πρόσκλησης από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (18.02.2024), ενώ στα τέλη του 2024 η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και της πρόσκλησης για τη Δράση «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα νήσων Θήρας και Θηρασιάς», μετά τη λήξη της πρόσκλησης από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο (30.09.2024).

Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2024, αναμένεται η έκδοση της πρόσκλησης για την Παρέμβαση Π3-73-2.5 «Επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και καταστροφικά συμβάντα».