Η υδρολίπανση των υπαίθριων καλλιεργειών γίνεται τώρα απλή, προσιτή και αποτελεσματική

της Μαρίας Ψαρρού, Marketing Operation & Content Manager, Yara Ελλάς

Μέχρι το 2050 ο παγκόσμιος πληθυσμός προβλέπεται να φτάσει τα 9 δισ. και για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις επισιτιστικές του ανάγκες, οι παραγωγοί θα πρέπει να παραγάγουν 50% περισσότερη τροφή.

Καθώς εντατικοποιείται η γεωργία για την κάλυψη των παγκόσμιων επισιτιστικών αναγκών και δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων φυσικών πόρων, θα πρέπει να βρούμε τρόπους να παράγουμε περισσότερα με λιγότερα.

Οι λύσεις της Yara για την υδρολίπανση, προσφέρουν στους παραγωγούς ό,τι χρειάζονται για να διασφαλίσουν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη παραγωγή, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της λίπανσης, χωρίς ταυτόχρονα να εξαντλούν τους φυσικούς πόρους. Επιπλέον, τα προϊόντα της Yara, YaraRega και το YaraTera CALCINIT, είναι σχεδιασμένα για την υδρολίπανση υπαίθριων καλλιεργειών, είναι πλήρως υδατοδιαλυτά και καθιστούν την υδρολίπανση απλή και προσιτή για τους παραγωγούς.

Η σημασία της υδρολίπανσης

Με τον όρο υδρολίπανση αναφερόμαστε στην εφαρμογή θρεπτικών στοιχείων σε μια καλλιέργεια μέσω του δικτύου άρδευσης. Στην υδρολίπανση χρησιμοποιούνται υδατοδιαλυτά λιπάσματα για την παρασκευή θρεπτικών διαλυμάτων σε νερό, που διοχετεύονται με πίεση στο δίκτυο άρδευσης και χορηγούνται στις καλλιέργειες.

Η υδρολίπανση παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των εδαφικών λιπάνσεων, όταν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές για να εφαρμοστεί:

Υψηλότερη αποδοτικότητα λίπανσης. Με την υδρολίπανση γίνεται στοχευμένη χορήγηση θρεπτικών στοιχείων στην περιοχή του ριζικού συστήματος, διασφαλίζοντας την καλύτερη αξιοποίησή τους από τα φυτά, με τις λιγότερες απώλειες προς το περιβάλλον.

Ομοιομορφία λίπανσης. Η παροχή θρεπτικών στοιχείων κατά μήκος της καλλιέργειας είναι πιο ομοιόμορφη και σταθερή.

Καλύτερη διαχείριση της λίπανσης. Στην υδρολίπανση συντονίζουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τον χρόνο εφαρμογής των θρεπτικών στοιχείων με τα κρίσιμα βλαστικά στάδια των καλλιεργειών που εμφανίζουν τις ιδιαίτερες θρεπτικές τους ανάγκες.

Ευκολία διαχείρισης. O παραγωγός εξοικονομεί χρόνο και κόπο συγκριτικά με την παραδοσιακή εδαφική λίπανση.

Η διαχείριση της υδρολίπανσης

Για τον σχεδιασμό ενός πλάνου υδρολίπανσης σε μια καλλιέργεια είναι σημαντικό να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 1o: Υπολογίζουμε τις υδατικές και θρεπτικές απαιτήσεις της καλλιέργειας λαμβάνοντας υπόψη τις αναμενόμενες αποδόσεις παραγωγής.

Βήμα 2ο: Προσδιορίζουμε τα επίπεδα των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος και στα φυτά.

Βήμα 3ο: Υπολογίζουμε τις χορηγούμενες ποσότητες θρεπτικών στοιχείων σε κάθε στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.

Βήμα 4ο: Μετατρέπουμε τις θρεπτικές μονάδες σε λιπασματικές και επιλέγουμε τον κατάλληλο τύπο του λιπάσματος που θα χρησιμοποιήσουμε.

Βήμα 5ο: Ενημερωνόμαστε για τις ιδιότητες των λιπασμάτων που θα χρησιμοποιήσουμε και τη συμπεριφορά τους μετά την εφαρμογή.

Βήμα 6ο: Προετοιμάζουμε το θρεπτικό διάλυμα.

Βήμα 7ο: Έναρξη και έλεγχος της υδρολίπανσης.

Βήμα 8ο: Ολοκλήρωση και καθαρισμός του εξοπλισμού υδρολίπανσης.

Συνδυάζοντας απλά το YaraTera CALCINIT με τη σειρά YaraRega

YaraRega – Καινοτόμος σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων για υπαίθριες καλλιέργειες

Τα YaraRega™ είναι η νέα παγκόσμια σειρά σύνθετων NPK υδατοδιαλυτών λιπασμάτων, που βασίζεται σε έναν ισορροπημένο συνδυασμό κύριων θρεπτικών στοιχείων και ιχνοστοιχείων. Αποτελεί μια ανταγωνιστική εναλλακτική πρόταση σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο υδρολίπανσης των υπαίθριων καλλιεργειών.

Η σειρά YaraRega™ παράγεται από πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας που δεν επιβαρύνουν τα συστήματα άρδευσης, καθώς δεν περιέχουν κηρώδεις ή άλλες ουσίες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν στενώσεις ή αποφράξεις στους σταλάκτες και τα μπεκάκια (drippers, sprinklers). Έτσι, επιτυγχάνεται μακρόχρονια η καλή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος, χωρίς προβλήματα από τη χρήση των YaraRega™.

Η σειρά YaraRega περιλαμβάνει εξειδικευμένους τύπους λιπασμάτων, κατάλληλους για την υποστήριξη των θρεπτικών απαιτήσεων των καλλιεργειών σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής τους.

YaraTera CALCINIT – Υψηλή αποδοτικότητα Ασβεστίου και Αζώτου

Το YaraTera CALCINIT είναι ένα πλήρως υδατοδιαλυτό λίπασμα νιτρικού ασβεστίου που εξασφαλίζει την άμεση διαθεσιμότητα των δύο στοιχείων. Η ισορροπία μεταξύ ασβεστίου και αζώτου στο YaraTera CALCINIT™ διασφαλίζει την ομαλή ανάπτυξη της καλλιέργειας και την υψηλή ποιότητα παραγωγής.

Ο συνδυασμός YaraRega με το YaraTera CALCINIT μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των φυτών κατά τη διάρκεια κάθε σταδίου ανάπτυξής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το www.yara.gr.