Η υγεία και η ασφάλεια των αγροτών περνούν από την καινοτομία

Εχει αναγνωριστεί ως ένας από τους καλύτερους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους ενίσχυσης της παραγωγικότητας και αύξησης της παραγωγής τροφίμων, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον. Ο λόγος για την ευφυή γεωργία, τα πλεονεκτήματα της οποίας δεν σταματούν στα παραπάνω, καθώς, πλέον, έχει αρχίσει να αναγνωρίζεται η συνεισφορά της και στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία των αγροτών και των εργατών γης.

Σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τους παράγοντες κινδύνου των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα και να βελτιώσουν το εργασιακό περιβάλλον. Η υιοθέτηση τεχνολογιών όπως οι αυτοματισμοί και η γεωργία ακριβείας μπορεί να προωθήσει πιο αποτελεσματικά συστήματα διαχείρισης της αγροτικής εκμετάλλευσης, να αυξήσει την κερδοφορία της, να ελαχιστοποιήσει τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων θα είναι, σύμφωνα με την έκθεση, ένα από τα σημαντικότερα οφέλη της εισαγωγής έξυπνων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Τα είδη τεχνολογιών που θα μειώσουν τους κινδύνους

Απομακρυσμένη παρακολούθηση σε γεωργία και κτηνοτροφία, ρομποτικός εξοπλισμός και έξυπνος εξοπλισμός ψεκασμού ακριβείας βρίσκονται ανάμεσα στις τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους. Ο ψεκασμός ακριβείας, μέσω drone ή ρομποτικού εξοπλισμού, μπορεί να ψεκάσει από απόσταση και να μειώσει την ποσότητα των χημικών που χρησιμοποιούνται παρέχοντας την ευκαιρία μείωσης της έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες όπως τα φυτοφάρμακα καθώς και τη μείωση των επιπτώσεων των χημικών αυτών στο περιβάλλον.

Επίσης, τα ρομποτικά συστήματα συγκομιδής και άλλων εργασιών μπορούν να αποδεσμεύσουν τους αγρότες από τις χρονοβόρες και απαιτητικές σωματικές αγροτικές εργασίες, μειώνοντας τα μυοσκελετικά προβλήματα.

Οι αισθητήρες και οι μετεωρολογικοί σταθμοί ανήκουν και αυτοί στις τεχνολογίες που συμβάλλουν στην όλη προσπάθεια. Η παρακολούθηση της καλλιέργειας και η στοχευμένη χρήση των χημικών μπορεί να μειώσει και πάλι την έκθεση των αγροτών σε κινδύνους και να τους βοηθήσει να αποφύγουν τις περιττές μετακινήσεις από και προς την καλλιέργεια.

Με τον ίδιο τρόπο οι τεχνολογίες κτηνοτροφίας ακριβείας εκτός του ότι προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης της ασφάλειας των ζώων, διευκολύνουν την παρακολούθηση του κοπαδιού και μειώνουν τις επαναλαμβανόμενες σωματικές εργασίες, όπως το άρμεγμα και το τάισμα ενώ απλοποιεί και την παρακολούθηση των ζώων.

Οι αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση των τεχνολογιών

Ακόμα και αν τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των τεχνολογιών είναι περισσότερα στην αγροτική εκμετάλλευση, πρέπει να αναφερθούν και οι αρνητικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι τεχνολογίες, αν δεν υπάρχει η σωστή διαχείρισή τους. Η ταυτόχρονη εφαρμογή αυτόνομων οχημάτων, συσκευών και ρομπότ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους από σύνθλιψη, σύγκρουση, κοψίματα και εγκαύματα, καθώς και πιθανά προβλήματα που σχετίζονται με το άγχος που προκύπτουν από φόβο ατυχημάτων που προκαλούνται με αυτόνομες τεχνολογίες.

Επίσης, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών ενδέχεται να μειώσει τον φόρτο εργασίας των εργατών γης οδηγώντας στην απόλυσή τους, ενώ η άγνοια χρήσης των νέων τεχνολογιών μπορεί να οδηγήσει σε αυξανόμενο άγχος και την απειλή δημιουργίας χάσματος σε σχέση με άλλες αγροτικές εκμεταλλεύσεις πιο ανεπτυγμένες τεχνολογικά.

Προτάσεις για την αποφυγή των κινδύνων

Η εκπαίδευση καταγράφεται ως η πρώτη και πιο βασική πρακτική για τη σωστή υιοθέτηση των τεχνολογιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Συγκεκριμένα, η εκπαίδευση πρέπει να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο, ενώ η εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και υγείας θα πρέπει να προσαρμοστεί, ώστε να ενσωματώσει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, ρομπότ και τεχνητής νοημοσύνης.

Επίσης, οι τεχνικές εκτίμησης κινδύνου θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες, όπως τα ρομπότ, ιδιαίτερα σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων, για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι και οι παρερμηνείες σχετικά με τη χρήση τους. Από πρώιμο στάδιο, τα ζητήματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στον αγροτικό τομέα πρέπει να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη και στον σχεδιασμό των νέων τεχνολογιών. Ο θετικός αντίκτυπος των νέων τεχνολογιών και μηχανημάτων στην ασφάλεια και στην υγεία των αγροτών θα είναι περιορισμένος αν δεν συνοδευτεί από την εφαρμογή της κατάρτισης, της εκπαίδευσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, καταλήγει η έκθεση.