Στα 80 εκατ. ευρώ η αρχική προικοδότηση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης από το ΠΑΑ

-Διαφήμιση-

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Τεύχος Β’ 2197/07.06.2019) η κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, για τη σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης προς τα τραπεζικά ιδρύματα.

Όπως επισημαίνεται, στόχος του ταμείου είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τις μικρομεσαίες γεωργικών προϊόντων μέσω της παροχής εγγυήσεων.

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση

-Διαφήμιση-