Υπολείμματα ροδάκινων ως πρώτη ύλη, για βιολογικές συσκευασίες

Υπολείμματα ροδάκινων ως πρώτη ύλη, για βιολογικές συσκευασίες

Μια ομάδα στην Ισπανία έχει αναπτύξει μια καινοτομία που χρησιμοποιεί υπολείμματα ροδάκινου για τη δημιουργία βιο-συσκευασίας. Το έργο ονομάζεται Agropack και είναι αφιερωμένο στη δημιουργία φιλικών προς το περιβάλλον δοχείων από φρούτα.

Επί του παρόντος παράγει μια σειρά προϊόντων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Μεταξύ αυτών είναι κιβώτια, Tupperware και τσάντες. 

Η Agropack αναφέρει ότι η καινοτομία της έχει «εξαιρετικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στη μείωση των καταλοίπων που αντιπροσωπεύουν το 10% έως 28% της συνολικής παραγωγής φρούτων».

Η χρήση υπολειμμάτων από φρουτοσαλάτα για τη δημιουργία δοχείων αποτελεί επίσης λύση για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Τα νέα δοχεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν λύση για δαπανηρές συσκευασίες στη βιομηχανία.

Η επεξεργασία του υλικού μπορεί να είναι δαπανηρή όσον αφορά τη μεταφορά και την αποθήκευση αποβλήτων. Ως εκ τούτου, η Agropack αναφέρει ότι η κερδοφορία είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την καινοτομία της.

“Είναι μια οικονομικά βιώσιμη λύση για την εξάλειψη των καταλοίπων που προέρχονται από τα απόβλητα φρούτων”.

Συνεργάτες στη συσκευασία ροδάκινων

Το Agropack είναι μια κοινή προσπάθεια που περιλαμβάνει μια συμμαχία πολλαπλών θεσμών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η Ένωση μικρών αγροτών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της περιφέρειας της Murcia, η Agromarketing και η Andaltec.

Η María Dolores της Andaltec τόνισε επίσης τις οικονομικές επιπτώσεις του έργου όταν μιλάει με το Mundoplast.com.

Αναφέρει ότι η Agropack έχει όχι μόνο θετικό αντίκτυπο στους παραγωγούς της αλλά και στο περιβάλλον.

Σε όλο το έργο, οι ερευνητές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τη μεθοδολογία.

Πηγή: imathiotikigi.gr