Υποτροφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του EAΠ «Γεωργία Ακριβείας» από τον ΑΣ Ορχομενού

Ο ΑΣ Ορχομενού προσφέρει πλήρη υποτροφία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου με θέμα “Γεωργία Ακριβείας”. Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δηλώσουν και να γίνουν αποδεκτοί από το ΕΑΠ, και να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Η υποτροφία θα δοθεί σε αυτόν που θα πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία στο τέλος του προγράμματος. Το πρόγραμμα έχει 6μηνη διάρκεια (Οκτώβριο 2019 – Φεβρουάριο 2020).

Βασική προϋπόθεση είναι:

1. Να είναι μέλος του Συνεταιρισμού
2. Να είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
3. Να έχει πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 ή ανώτερο, ή να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι είναι γνώστης της αγγλικής γλώσσας και μπορεί να κατανοήσει αγγλικά κείμενα

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες πληροφορίες