Οι υπουργοί Γεωργίας από 16 χώρες της ΕΕ ζήτησαν να έχουν μεγαλύτερο λόγο σε σχέση με τους υπουργούς Περιβάλλοντος όσον αφορά τα βιώσιμα μέτρα που έχουν επιπτώσεις στον γεωργικό τομέα.

Το εν λόγω αίτημα εκφράστηκε υπό τη μορφή επιστολής που συνέταξε ο Αυστριακός υπουργός Γεωργίας, Νόρμπερτ Τότσνιγκ, και υπεγράφη από τους υπουργούς άλλων 15 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Πολωνίας και της Τσεχίας, με αποδέκτρια τη σουηδική προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών στις 27 Ιανουαρίου. «Επί του παρόντος, γινόμαστε μάρτυρες μιας δυσανάλογης μετατόπισης των προτεραιοτήτων, χωρίς την απαιτούμενη συνοχή και ισοδυναμία μεταξύ διαφορετικών, αλλά νόμιμων στόχων της ΕΕ», αναφέρει η επιστολή.

Σύμφωνα με τους 16 υπουργούς, ορισμένες πρόσφατες και επικείμενες νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ για περιβαλλοντικά θέματα επηρεάζουν άμεσα τον αγροτικό και τον δασοκομικό τομέα. Με τους υπουργούς Περιβάλλοντος να έχουν σταθερά το προβάδισμα, οι υπουργοί Γεωργίας φοβούνται ότι οι ανησυχίες για τον πρωτογενή τομέα και ο στόχος της επισιτιστικής ασφάλειας ενδέχεται να μείνουν στο περιθώριο.