Υποχωρεί η κατανάλωση ελαιολάδου στα παραγωγικά κράτη

Με κύριο χαρακτηριστικό την άνοδο της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιολάδου από το 14% στο 30% τις προηγούμενες δεκαετίες, στις χώρες-μη μέλη του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας, ο παγκόσμιος χάρτης κατανάλωσης του προϊόντος μεταβλήθηκε σημαντικά σε διεθνές επίπεδο από το 1990/91, επισημαίνει το IOC στο τελευταίο δελτίο του. Παράλληλα, σημαντικές μεταβολές έχουν δείξει τα κράτη-μέλη του.

Η Ευρωπαϊκή κατανάλωση, για παράδειγμα, δείχνει ότι κινείται πτωτικά από το 2004/2005, πηγαίνοντας από το 70% που εμφάνιζε τότε, στο 50% σήμερα. Η ειδική μονάδα του IOC πραγματοποιεί μελέτη, που ξεκίνησε το 2020 και προβλέπεται να συνεχιστεί ως και το 2022, για την κατανόηση των διαφοροποιήσεων που εντοπίζονται στην κατανάλωση καθώς και της αιτίας των μειώσεων σε ορισμένα κράτη.

Αυξημένες οι εισαγωγές της ΕΕ σε ελιές και λάδι

Σε ό,τι αφορά το διεθνές εμπόριο για τα προϊόντα ελαιοκομίας, αυξημένες εισαγωγές ελαιολάδου κατά 25% στη Ρωσία, 18% στον Καναδά, 16% στην Αυστραλία, 12% στις ΗΠΑ και 5% στη Βραζιλία και αντίθετα μειωμένες κατά 14% στην Ιαπωνία και κατά 1% στην Κίνα, κατέγραψε το IOC το πρώτο εξάμηνο (Οκτώβρης 2020 -Μάρτιος 2021). Στο πρώτο πεντάμηνο (ελλείψει στοιχείων για τον Μάρτιο), αυξημένο κατά 3% ήταν το ενδοκοινοτικό εμπόριο, αλλά και κατά 18% οι εισαγωγές της ΕΕ.

Αυξημένες εισαγωγές και στις επιτραπέζιες ελιές, κατά τους πρώτους επτά μήνες της τρέχουσας περιόδου(Σεπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2021) είχαν οι Αυστραλία (27%), Καναδάς (24%) και Βραζιλία (17%), ενώ, οι εισαγωγές έπεσαν για τις ΗΠΑ κατά 10%. Αυξημένες κατά 10% ήταν και οι ευρωπαϊκές εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς κατά το πρώτο εξάμηνο (ελλείψει των στοιχείων Μαρτίου), αντίθετα χαμηλότερες ήταν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις κατά 13%.

Η συμβολή της Ελλάδας στις παγκόσμιες ροές επιτραπέζιας ελιάς

Ελλάδα και Ισπανία αποτελούν τους κύριους προμηθευτές επιτραπέζιας ελιάς στην Αυστραλία, στις ΗΠΑ και τον Καναδά, ενώ μαζί με τις Αργεντινή, Αίγυπτο, Μαρόκο, Περού και Τουρκία, προμηθεύουν με ελιές τις σημαντικότερες αγορές του προϊόντος. Σημαντικότεροι εισαγωγείς επιτραπέζιων ελιών παγκοσμίως παραμένουν οι ΗΠΑ (23%), η Βραζιλία (17%) και η ΕΕ (16%), αποτελώντας από κοινού το 56% όσων εισάγονται παγκοσμίως. Μαρόκο (41%), Τουρκία (30%) και Αίγυπτος (18%) ευθύνονται κυρίως για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές επιτραπέζιας ελιάς.