Αύξηση παρουσίασε η βιολογική γεωργία στην Ευρώπη (infographics)

Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο αριθμός βιοκαλλιεργητών συνεχίζουν να διευρύνονται

Υπενθύμιση για υποβολή συμβάσεων για τις

Σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση για την παγκόσμια βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία των Fibl και IFOAM, η Ευρώπη σημείωσε αύξηση σε όλους τους τομείς της παραγωγής. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και ο αριθμός βιοκαλλιεργητών συνεχίζουν να διευρύνονται, ενώ το ίδιο ισχύει και για την αγορά βιολογικών προϊόντων.

Με βάση τα στοιχεία της Έκθεσης, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις που βρίσκονται σε βιολογικό και μεταβατικό στάδιο, αυξήθηκαν κατά τρία εκατομμύρια και αγγίζουν τα 116 εκατομμύρια, καλύπτοντας το 2,4% της συνολικής γεωργικής γης σε όλη την Ευρώπη. Οι χώρες με τις περισσότερες εκτάσεις είναι η Ισπανία (17 εκατ. στρέμματα), η Ιταλία (14 εκατ. στρέμματα) και η Γαλλία (11 εκατ. στρέμματα). Οι εκτάσεις στην Ελλάδα ανέρχονται στα 2,5 εκατομμύρια στρέμματα περίπου. Τα ποσοστά αυτά καθιστούν την Ευρώπη τη δεύτερη μεγαλύτερη περιοχή βιολογικών εκτάσεων μετά την Ωκεανία (173 εκατ. στρέμματα).

Αντίστοιχα, ο αριθμός των βιοκαλλιεργητών στην Ευρώπη έφτασε τους 260.080, οι περισσότεροι εκ των οποίων βρίσκονται στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 7η θέση, με τον αριθμό των βιοκαλλιεργητών να ανέρχεται στις 20.186. Ωστόσο, το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσοι από αυτούς διαθέτουν τα προϊόντα που παράγουν στην αγορά βιολογικών. Ο κύκλος εργασιών της αγοράς βιολογικών άγγιξε τα 26,2 δισεκατομμύρια δολάρια, με αποτέλεσμα η Ευρώπη, μετά τις ΗΠΑ, να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ενιαία αγορά βιολογικών προϊόντων.

Χώρες με τους περισσότερους παραγωγούς στην Ευρώπη

Η παραγωγή ακολουθεί τη ζήτηση

Τα στοιχεία για τη χρήση της γης, δείχνουν πως οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων καλλιεργούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς. Τα προϊόντα για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν περισσότερες εκτάσεις, λόγω της αυξημένης ζήτησης, είναι τα δημητριακά (19 εκατ. στρέμματα) και τα όσπρια (3 εκατ. στρέμματα), με τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία να πρωτοστατούν. Επίσης, οι ελιές (5 εκατ. στρέμματα), τα αμπέλια (2,7 εκατ. στρέμματα) και τα καρύδια (2 εκατ. στρέμματα) είναι από τα προϊόντα που καλλιεργήθηκαν περισσότερο, ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή ήταν η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Τέλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο αριθμός των εισαγωγέων έφτασε τους 1847, από τους οποίους οι περισσότεροι βρίσκονται στη Γερμανία, την Ιταλία και τη Σουηδία.

Χώρες με τις περισσότερες βιολογικές εκτάσεις στην Ευρώπη

Β. Αποστολοπούλου, Χρ. Καραβοκύρη

ΠΗΓΗ: FiBL & IFOAM- Organics International(2016): The World of Organic Agriculture 2016. Frick and Bonn