ΕΑΣ Μεσολογγίου – Ναυπακτίας: Πρωτοπορεί και στηρίζει την οικονομία

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και μία από τις ελάχιστες υγιείς μονάδες επεξεργασίας βάμβακος

ΕΑΣ Μεσολογγίου - Ναυπακτίας: Πρωτοπορεί και στηρίζει την οικονομία

Ηγετική θέση στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας στη Δυτική Ελλάδα κατέχει η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Μεσολογγίου – Ναυπακτίας, η οποία ιδρύθηκε το 1938 στην ιστορική περιοχή του Μεσολογγίου. Σκοπός της λειτουργίας της είναι η εξυπηρέτηση των παραγωγών της περιοχής, προσφέροντας υπεραξία στα προϊόντα τους, αλλά και η προσφορά στον καταναλωτή αγνών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση συμμετέχει σε σειρά κοινοτικών προγραμμάτων, που εστιάζουν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων. Τα προϊόντα (ελιές, ελαιόλαδο, βαμβάκι, ζωοτροφές, αραβόσιτος) παράγονται αποκλειστικά στην «αιτωλική γη» και φέρουν τον ομώνυμο διακριτικό τίτλο. Στους στόχους της Ένωσης είναι σύντομα να αποτελέσει συνώνυμο των αγνών προϊόντων.

Εγκαταστάσεις

Η Ένωση διαθέτει ιδιόκτητες βιομηχανικές μονάδες εκκόκκισης βάμβακος (εκκοκκιστήριο στο Νεοχώρι). Πρόκειται για μία από τις ελάχιστες υγιείς μονάδες επεξεργασίας βάμβακος. Το εκκοκκιστήριο της ΕΑΣ δραστηριοποιείται από το 1980, με μέση παραγωγή περίπου 10.000 τόνους ετησίως. Η συμβολή της ΕΑΣ στη στήριξη των αγροτών είναι σημαντική, διότι ουσιαστικά υποκαθιστά το κράτος, το οποίο δεν προσφέρει καμία βοήθεια στον πρωτογενή τομέα. Οι περισσότεροι αγρότες προμηθεύονται τα είδη πρώτης ανάγκης για την καλλιέργειά τους από την Ένωση, που τους παρέχει τη δυνατότητα πίστωσης.

Επίσης, η Ένωση διαθέτει ιδιόκτητες βιομηχανικές μονάδες ξήρανσης αραβοσίτου (ξηραντήρια Ευηνοχωρίου και Βάλισσας), ελαιοτριβείο στο Τρίκορφο και δύο συσκευαστήρια λαδιού στο Αντίρριο και στις Παπαδάτες. Ακόμη, διαθέτει ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους σε διάφορα σημεία της περιοχής, καθώς και ιδιόκτητους χώρους όπου στεγάζονται τα γραφεία της και το εδαφολογικό εργαστήριο στο Μεσολόγγι. Επιπλέον, η ΕΑΣ Μεσολογγίου – Ναυπακτίας λειτουργεί, εδώ και έξι χρόνια στη θέση παραλία Σταμνάς, εργοστάσιο τυποποίησης-συσκευασίας βρώσιμων ελαιών (καλαμών). Την τρέχουσα περίοδο επεκτείνει τις εγκαταστάσεις της σε κτηριακό και λοιπό εξοπλισμό. Επίσης, προχώρησε σε δημιουργία μονάδας παραγωγής επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και στην πιστοποίηση κατά HACCP στην παραγωγική διαδικασία.

Νικολέτα Τζώρτζη