Καλλιεργείν και εκτρέφειν με γνώση και ακρίβεια

Καλλιεργείν και εκτρέφειν με γνώση και ακρίβεια
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Η ευφυής γεωργία ή αλλιώς το καλλιεργείν και εκτρέφειν με γνώση και ακρίβεια δεν είναι απλώς μια σύγχρονη τάση. Είναι μια νέα κουλτούρα. Μια κουλτούρα αριστείας στο χωράφι και στον στάβλο, που οδηγεί όχι μόνο σε ανταγωνιστικές και βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των διατροφικών προϊόντων.

Αυτήν τη νέα κουλτούρα έχουν ασπαστεί η GAIA Επιχειρείν και οι συνεργάτες της και δημιουργούν από κοινού ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης και εφαρμογής της ευφυούς γεωργίας και κτηνοτροφίας στην Ελλάδα. Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει όλους τους κρίσιμους παράγοντες που είναι αναγκαίο να συνυπάρξουν και να συλλειτουργήσουν, προκειμένου να συντελεστεί η επανάσταση της ευφυούς γεωργίας στην αγροτική παραγωγή.

Ο γεωργός και ο κτηνοτρόφος βρίσκονται στον πυρήνα του μοντέλου. Αυτοί είναι οι κύριοι συντελεστές της πρωτογενούς παραγωγής, αυτοί παίρνουν τα μεγαλύτερα ρίσκα, αυτοί πρέπει και να καρπωθούν τη μερίδα του λέοντος από την προστιθέμενη αξία της ευφυούς γεωργίας. Αυτός είναι ο πρώτος απαράβατος νόμος του μοντέλου ευφυούς γεωργίας της GAIA Επιχειρείν.

Οι οργανώσεις των παραγωγών είναι η μετουσίωση της μεμονωμένης αγροτικής εκμετάλλευσης σε επιχείρηση με οικονομική βιωσιμότητα και ικανότητα επιτυχημένης δραστηριοποίησης στις εσωτερικές και εξωτερικές αγορές. Η δημιουργία της προστιθέμενης αξίας περνάει μέσα από τις υγιείς και επιχειρηματικά ικανές οργανώσεις παραγωγών. Για την ακρίβεια, είναι μονόδρομος. Η νέα κουλτούρα της ευφυούς γεωργίας πρέπει να συναντήσει το νέο υγιές μοντέλο οργάνωσης παραγωγών. Η σύζευξη αυτή είναι αναγκαία συνθήκη της αναπτυξιακής επανάστασης στη γεωργία.

Ο επιστημονικός σύμβουλος του παραγωγού και της οργάνωσής του είναι ο τρίτος θεμελιώδης παράγοντας που ενσωματώνεται στη νέα κουλτούρα. Οι γνώσεις του, η εμπειρία του και η εξειδίκευσή του είναι η πιο σημαντική αγροτική εισροή στο χωράφι και τον στάβλο. Το μοντέλο ευφυούς γεωργίας της GAIA Επιχειρείν δημιουργεί, ενσωματώνει και αναδεικνύει σε πρωταγωνιστή τον ρόλο του επιστημονικού συμβούλου παραγωγής στην αγροτική διαδικασία.

Καλλιεργείν και εκτρέφειν με γνώση και ακρίβεια
Συλλογή δεδομένων

Η τεχνολογία είναι εκείνη η πανάρχαια ανθρώπινη διαδικασία που μας κατέστησε το κυρίαρχο πλάσμα σε αυτόν τον πλανήτη και δεν θα μπορούσε να εκλείψει από την αγροτική επανάσταση του 21ου αιώνα. Οι τεχνολογίες πληροφορικής τώρα έχουν τον πρώτο λόγο. Μετά την εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής, που συντελέστηκε τον προηγούμενο αιώνα, η εισαγωγή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στο χωράφι και τον στάβλο θα ανατρέψουν σταδιακά τα νέα όρια στην παραγωγή. Τώρα οι απαιτήσεις είναι ποικίλες: διατροφική επάρκεια, προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια τροφίμων. Το μοντέλο ευφυούς γεωργίας της GAIA Επιχειρείν διαχειρίζεται τις τεχνολογίες πληροφορικής με έναν καινοτόμο τρόπο, ώστε να τις καταστήσει εργαλείο γνώσης για τον παραγωγό, την οργάνωσή του και τον επιστημονικό του σύμβουλο. Οι τεχνολογίες είναι το εργαλείο και όχι ο αυτοσκοπός. Αυτός είναι ο δεύτερος απαράβατος νόμος του μοντέλου ευφυούς γεωργίας της GAIA Επιχειρείν.

Η συμβουλή στο χωράφι και στον στάβλο, που βασίζεται στην επιστημονική γνώση, στηρίζεται σε πραγματικές μετρήσεις και διαχέεται μαζικά με χαμηλό κόστος και υψηλή αποτελεσματικότητα, είναι ο στόχος μέχρι και αυτοσκοπός του μοντέλου ευφυούς γεωργίας της GAIA Επιχειρείν. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η GAIA Επιχειρείν δημιουργεί δομημένα δίκτυα συνεργασίας με τους παραγωγούς και τις οργανώσεις τους, τους συμβούλους παραγωγής, τους ερευνητές, τους παρόχους υπηρεσιών στον αγρότη, τους φορείς κατάρτισης, αλλά και τις επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών μέσω του εθνικού τεχνολογικού διαύλου παροχής υπηρεσιών της GAIA Επιχειρείν.

 

Καλλιεργείν και εκτρέφειν με γνώση και ακρίβεια
Δημιουργία Συμβουλευτικής

Το παρόν άρθρο αποτελεί ανοιχτή πρόσκληση στους δημιουργικούς παραγωγικούς φορείς της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας σε μία άνευ προηγουμένου αναπτυξιακή προσπάθεια, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και φιλοδοξεί να αλλάξει το πρόσωπο της ελληνικής γεωργίας.

F. Xatzipapadopoulos-melos-DS-gaia-epixeirein

 

του Φώτη Χατζηπαπαδόπουλου,
μέλους ΔΣ της GAIA Επιχειρείν

-Διαφήμιση-