Οι εισροές στον αγροτικό τομέα

γράφει ο Νίκος Λάππας

Την προηγούμενη Παρασκευή, συνδιοργανώθηκε η πρώτη κοινή ημερίδα των Συνδέσμων Επιχειρήσεων Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΣΕΠΥ), Λιπασμάτων (ΣΠΕΛ) και Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ). Μια τέτοια συνέργεια ήταν μάλλον αναμενόμενη.

Ημερίδα των ΣΠΕΛ, ΣΕΠΥ, ΕΣΥΦ για την συμβολή  των εισροών  στον αγροδιατροφικό  τομέαΤα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μία ένταση των διαρθρωτικών αλλαγών στον χώρο της αγροδιατροφής τόσο διεθνώς, όσο και στην Ελλάδα, τηρουμένων των αναλογιών. Για παράδειγμα, τα φαινόμενα συγκέντρωσης αγροτικής γης ενισχύονται. Οι εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού, το ίδιο. Οι αλυσίδες λιανικής γιγαντώνονται, συχνά ακυρώνοντας ευρωπαϊκές ή εθνικές νομοθεσίες για τον έλεγχο των αθέμιτων πρακτικών που ακολουθούν. Στον χώρο, τέλος, των βασικών εισροών, μικρός αριθμός επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται σε περισσότερους από έναν κλάδους, κατέχει κυρίαρχη θέση.

Είναι τα παραπάνω φαινόμενα, που κάνουν την ευρωπαϊκή οργάνωση COPA, για παράδειγμα, να έχει στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας της τις χαμηλές τιμές των προϊόντων που εισπράττει ο αγρότης και τις υψηλές τιμές των εισροών που καταβάλλει.

Συνεπώς, η εκδήλωση της προηγούμενης Παρασκευής θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου διαλόγου, που είναι αναγκαίο να γίνει και στην Ελλάδα. Ένας διάλογος που πρέπει να απαντήσει σε ερωτήματα όπως:

  • Πού οφείλονται και πώς αντιμετωπίζονται οι δυσλειτουργίες των αγορών εισροών;
  • Ποιες είναι οι διαφορές τιμών μεταξύ Ελλάδας και άλλων χωρών και πού οφείλονται, όπου υπάρχουν;
  • Γιατί η πτώση της διεθνούς τιμής μίας εισροής δεν μετακυλίεται στον αγρότη;
  • Πώς θα μπορούσε να ενταθεί η συνεταιριστική παρέμβαση στη διάθεση των εισροών, κάτι που ισχύει ευρύτατα στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά ακόμη και στις ΗΠΑ;
  • Πώς θα εξορθολογιστεί η χρήση των εισροών και «θα παράξουμε περισσότερα με λιγότερα», όπως τονίστηκε και στην ημερίδα;
  • Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της γνώσης, στην επίτευξη όλων αυτών;
  • Γιατί στην Ελλάδα η αύξηση της χρήσης των εισροών δεν οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και βρισκόμαστε σε χαμηλές θέσεις παραγωγικότητας;

Η «ΥΧ», με όσα μέσα διαθέτει, θα συμβάλει σε μία τέτοια διαβούλευση.