Το πρόσηµο εξωστρέφειας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Γ. Κορµέντζας, Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου & Πρόεδρος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασµού της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Το πρόσηµο εξωστρέφειας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Ανάπτυξη δικτύων αγροτικών Συνεταιριστικών προϊόντων

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ συμμετείχε στη στρατηγικής σημασίας πρωθυπουργική αποστολή στο Ιράν εκπροσωπώντας ουσιαστικά τον αγροτικό τομέα της χώρας. Πρωταρχικός και βασικός στόχος της συμμετοχής της εταιρείας αποτέλεσε η προώθηση της διεθνούς επιχειρηματικότητας μέσω της οικοδόμησης κατάλληλων διμερών σχέσεων για τον πρωτογενή τομέα. Η ιδιαίτερα μικρή και αυστηρά επιλεγμένη επιχειρηματική αποστολή, σε σχέση, με την αγροτική οικονομία περιελάμβανε εκτός της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, την Τράπεζα Πειραιώς (που είναι ένας εκ των βασικών μετόχων της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ) και τα μαστίχα Shops (με την Ένωση μαστιχοπαραγωγών Χίου να λειτουργεί ως Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ).

Η παρουσία της εταιρείας σε αυτή την αποστολή καταδεικνύει με τον πλέον προφανή τρόπο ότι σήμερα αποτελεί για την χώρα ό,τι πιο εννοιολογικά σύγχρονο και συνάμα ελπιδοφόρο διαθέτει να επιδείξει εκτός συνόρων εν σχέσει με τον γεωργικό τομέα. Επιπλέον, σηματοδοτεί μια μεγάλη πρόκληση για την ίδια την GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, ούτως ώστε να αλλάξει ταχύτερα και αποφασιστικότερα τους όρους του αγροτικού επιχειρείν της χώρας αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τη γνώση και την καινοτομία και συγχρόνως αφήνοντας οριστικά και αμετάκλητα ξεπερασμένες αγροτικές τακτικές του 
παρελθόντος.

Επιχειρησιακές Ομάδες για καινοτόμο και βιώσιμη γεωργία

μία από τις βασικές προκλήσεις για την ελληνική γεωργία σήμερα είναι οι αγρότες και οι οργανώσεις τους να βρουν καινοτόμους λύσεις σε προβλήματα που διακυβεύουν τη βιωσιμότητα και εμποδίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Το μοντέλο των Επιχειρησιακών Ομάδων, το οποίο προωθεί και στηρίζει με πολιτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία η ΕΕ στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Συμπράξεων Καινοτομίας, αποτελεί μία πολύ ουσιαστική και αποτελεσματική μεθοδολογία για την ενθάρρυνση της καινοτομίας αλλά και για την καλλιέργεια της κουλτούρας της συνεργασίας στον αγροτικό τομέα.

Οι Ευρωπαϊκές Συμπράξεις Καινοτομίας (ΕΣΚ) αποτελούν τη νέα συλλογιστική για την προώθηση της καινοτομίας στην ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) «Γεωργική παραγωγικότητα και βιωσιμότητα» (EIP-AGRI) που αφορά ειδικά τον αγροτικό τομέα είναι ένα πολύτιμο εργαλείο πολιτικής, προκειμένου τα αποτελέσματα της έρευνας να μεταφράζονται σε καινοτόμους ιδέες που θα εφαρμόζονται από τους αγρότες στο χωράφι.

Οι ΕΣΚ υλοποιούνται μέσω της δημιουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων (ΕΟ) που απαρτίζονται από ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. αγρότες, ερευνητές, συμβούλους, επιχειρήσεις που εμπλέκονται στους τομείς της γεωργίας και των τροφίμων κ.α.), οι οποίοι συνεργάζονται προκειμένου να υλοποιούν καινοτόμους δράσεις (διαδικασίες, προϊόντα, τεχνολογίες) και να δοκιμάζουν τον βαθμό αποτελεσματικότητάς τους.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, ως διαμεσολαβητής καινοτομίας (innovation broker), ως  ενδιάμεσος που υποστηρίζει και συντονίζει την από κοινού δραστηριοποίηση των παραπάνω φορέων, θα αναλάβει πρωτοβουλίες σύστασης Επιχειρησιακών Ομάδων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ομάδες με κύκλο ζωής που θα εκτείνεται και πέραν της διάρκειας των έργων που τις αφορούν που μπορεί να υποβληθούν και να τύχουν χρηματοδότησης. Σ’ αυτό το πλαίσιο λοιπόν, για τη σύσταση και λειτουργία των εθνικών ΕΟ, εκτός του δρόμου της χρηματοδότησης από το ΠΑΑ (ή από όποιες άλλες ευρωπαϊκές πηγές χρησιμοποιηθούν από τους ενδιαφερόμενους), υπάρχει και αυτός της αυτο-χρηματοδότησης μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των υπό ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών.

Μετάδοση τεχνογνωσίας

Ακόμη, μια αποστολή, αυτή τη φορά μεμονωμένη, της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο κατά τη διάρκεια της οποίας στελέχη της εταιρείας συναντήθηκαν με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Υπουργείου Γεωργίας της Βουλγαρίας προκειμένου να δρομολογηθεί η σύσταση ενός αντίστοιχου σχήματος στη γειτονική χώρα.

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η εταιρική σύμπραξη του συνεταιριστικού πυλώνα με τους πυλώνες της πληροφορικής και της χρηματοδοτικής στήριξης συνιστούν μια ενδιαφέρουσα προοπτική επιχειρηματικής επιτυχίας προς όφελος των παραγωγών και των οργανώσεών τους. μια βαλκανική σύμπραξη που θα εξυπηρετεί γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα ίδια χαρακτηριστικά αποτελεί ένα μελλοντικό στοίχημα με πολλαπλά οφέλη για το σύνολο των εμπλεκομένων.

Το πρόσηµο εξωστρέφειας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ

Ακόμη και αν τα παραπάνω δείχνουν να υλοποιούνται στο μεσοπρόθεσμο μέλλον, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ σήμερα αξιοποιεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ και ειδικά το πρόγραμμα HORIZON 2020 για να σχεδιάζει και να υλοποιεί καινοτόμους υπηρεσίες που θα παρέχει στους Έλληνες αγρότες και τις οργανώσεις τους αξιοποιώντας την εμπειρία ευρωπαίων εταίρων.

Συμμετοχή στο FIWARE

με αφορμή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/128/22-7-2013 και την ΚΥΑ με αρ.πρ. 8197/90920/22-7-2013 για την προστασία  του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και ως εκ τούτου τη διαδικασία κατάρτισης στη χρήση γεωργικών φαρμάκων, η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ κατέθεσε και υλοποιεί το Topest, ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα κάτω από την ομπρέλα του FIWARE. Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η δημιουργία τόσο του εγκυρότερου έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όσο και της κατάλληλης ηλεκτρονικής εφαρμογής, τα οποία στοχεύουν στην όσο το δυνατόν πληρέστερη προετοιμασία του παραγωγού για την απόκτηση του πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ θα παρουσιάσει στις 12 μαΐου 2016 το τεχνολογικό εργαλείο TOPEST στη Λουβαίν του Βελγίου σε σχετικό φόρουμ προσέλκυσης επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Αυτονόητα, όλα τα παραπάνω δεν θα ήταν εφικτά αν τα στελέχη της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, νέοι κατά βάση επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων, δεν συμμετείχαν αδιάλειπτα σε πανευρωπαϊκά φόρα και συνέδρια, δεν συναντούσαν και δεν αντάλλασσαν γνώση και εμπειρίες με άλλους επιστήμονες εκτός της χώρας και δεν ενημερώνονταν συνεχώς για τις εξελίξεις στους τομείς τους. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση της γνώσης και της καινοτομίας έχει ξεκινήσει και η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ είναι έτοιμη να αδράξει την ευκαιρία προσφέροντας τα μέγιστα στην ελληνική και ευρωπαϊκή γεωργία του αύριο.

Το πρόσηµο εξωστρέφειας της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕH GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ άμεσα ξεκινά το έργο SCOoPE, ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, υπό το Horizon 2020, μέσω του οποίου επιδιώκει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει καινοτόμους λύσεις προς όφελος των αγροτών και των οργανώσεών τους.

Οι έξι συνεταιρισμοί που επιλέχθηκαν θα αποτελέσουν τον πρώτο πυρήνα συλλογής και καταγραφής των υφιστάμενων δεδομένων και εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων για τη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας.

Εν συνεχεία, οι τεχνικές αυτές, μέσω του τεχνολογικού διαύλου της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ, θα είναι διαθέσιμες για το σύνολο των ελληνικών συνεταιρισμών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το οικονομικό κίνητρο συμμετοχής στη συγκεκριμένη πρόταση ήταν πολύ μικρό, όμως η προοπτική μείωσης του σημαντικότερου παράγοντα κόστους στις εισροές έκανε επιβεβλημένη τη συμμετοχή της εταιρείας.

Χρονική Διάρκεια Έργου

3 έτη/έναρξη Απρίλιος 2016

Προϋπολογισμός Έργου1.796.000 €
Ανθρωπομήνες

233,65

Ποσό Χρηματοδότησης  για GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ και τους έξι Ελληνικούς Συνεταιρισμούς     

143.250 € για τρία έτη

Ανθρωπομήνες για GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΕ   

20,5
-Διαφήμιση-