Στο 60% οι μηδενικές Δηλώσεις Συγκομιδής οινοστάφυλων για το 2020 στη Δυτική Ελλάδα

✱ Η εικόνα στις υπόλοιπες περιοχές ✱ Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τον κλάδο

Σοβαρές επιπτώσεις στον κλάδο της αμπελουργίας, και κατ’ επέκταση της οινοποιίας, αναμένεται να φέρει η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια σε όλη τη χώρα απροθυμία των παραγωγών να δηλώσουν τη συγκομιδή τους.

Ανεξαρτήτως του λόγου που τους οδήγησε σε αυτήν τη στάση, το γεγονός ότι παρουσιάζεται αναντιστοιχία μεταξύ παραγωγής και τελικού προϊόντος εκτιμάται πως θα έχει ως συνέπεια οι αμπελοκαλλιεργητές να χάσουν ευρωπαϊκές οικονομικές ενισχύσεις από προγράμματα αναμπέλωσης. Από την άλλη πλευρά, λόγω της διαμορφωθείσας κατάστασης, κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική έκταση του ενεργού αμπελώνα στη χώρα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία παραγωγής σταφυλιών για το 55% των εκτάσεων που εμφανίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο.

Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική έκταση του ενεργού αμπελώνα στη χώρα, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία παραγωγής σταφυλιών για το 55% των εκτάσεων που εμφανίζονται στο Αμπελουργικό Μητρώο

Συνομιλώντας με υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο προβληματισμός είναι έντονος, αφού αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και δεν καταγραφούν οι ενεργές εκτάσεις, αλλά και αν για μια πενταετία συνεχίσουν να είναι αδήλωτες, θα θεωρηθούν εγκαταλειμμένες και δεν θα συμμετέχουν στα προβλεπόμενα μέτρα των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τη βάση των δεδομένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τη χρονιά που μας πέρασε υποβλήθηκαν Δηλώσεις Συγκομιδής για 284.194,40 στρέμματα, σε σύνολο 631.807 στρεμμάτων (απογραφή 2018/19), από τα οποία συγκομίστηκαν 265.168,5 τόνοι οινοποιήσιμων σταφυλιών.

Ενδεικτικό παράδειγμα, και όχι το μοναδικό, αποτελεί η Δυτική Ελλάδα, όπου σύμφωνα με τη βάση των δεδομένων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι μηδενικές Δηλώσεις Συγκομιδής οινοστάφυλων για το 2020 έφτασαν το 60%.

Άλλωστε, όπως δείχνουν τα στοιχεία, οι περιοχές της χώρας που κρατάνε τα ηνία της «απροθυμίας» υποβολής δηλώσεων είναι τα Ιόνια Νησιά, όπου για το 87,11% των εκτάσεων δεν υποβλήθηκε Δήλωση Συγκομιδής, η Περιφέρεια Κρήτης, με ποσοστό 72,36%, η Αττική με 65,6%, η Δυτική Ελλάδα με 60,88% και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με 57,87%.

Οι λόγοι

Όπως επισημαίνουν οι γνωρίζοντες τον κλάδο, το πρόβλημα είναι γενικό σε ολόκληρη τη χώρα και πιθανότατα οφείλεται σε συγκεκριμένες αιτίες, όπως είναι η εγκατάλειψη των εκτάσεων από τους παραγωγούς, η επιλογή από μικρούς παραγωγούς να πουλήσουν χωρίς χαρτιά το προϊόν τους, αλλά και η επιλογή από μεγαλύτερους, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, αλλά και της σημαντικής πτώσης των τιμών το 2020, να μην κόβουν τιμολόγια.

Σύμφωνα με υπηρεσιακό στέλεχος της περιφέρειας, θα πρέπει άμεσα να γίνει εκκαθάριση στο αμπελουργικό μητρώο, το οποίο δεν έχει αλλάξει τα τελευταία 15-20 χρόνια. Την ευθύνη για την καταγραφή των ενεργών αμπελώνων έχουν οι κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειών, οι οποίες όμως δεν έχουν προσωπικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτυπωθεί το μέγεθος του προβλήματος, ώστε να μπορούν να ασκηθούν οι όποιες πολιτικές ανάπτυξης της αμπελουργίας προς όφελος των επαγγελματιών του κλάδου.