62 ευρώ επιπλέον το εκτάριο κερδίζουν οι Δανοί αγρότες από τη χρήση ευφυούς γεωργίας

denmark smart agriculture
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Επιπλέον 62 ευρώ ανά εκτάριο κερδίζει κάθε Δανός αγρότης που χρησιμοποιεί τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη από υπουργείο Γεωργίας της Δανίας.

Το Τμήμα Τροφίμων και Οικονομικών (IFRO) του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης δημοσίευσε πρόσφατα τα αποτελέσματα της μελέτης «Οικονομικά οφέλη από τη χρήση τεχνολογίας γεωργίας ακριβείας». Η μελέτη αναφέρει πως όσο η ευφυής γεωργία χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την εκμετάλλευση, το μέσο κέρδος από τη χρήση ανέρχεται σε 62 ευρώ ανά εκτάριο, ενώ για τη Δανία συνολικά ανέρχεται σε 160 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Όταν οι τεχνολογίες ευφυούς γεωργίας χρησιμοποιούνται στο 72% της έκτασης, το κέρδος φτάνει τα 18 ευρώ ανά εκτάριο και 34 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Ο υπουργός Γεωργίας της Δανίας, Ebbe Larsen, δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος με τα αποτελέσματα της μελέτης, καθώς «οι ερευνητές παρατήρησαν ένα σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα, που μπορεί να επιτευχθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα». Το IFRO είναι πεπεισμένο ότι η καλύτερη κατανομή των λιπασμάτων, καθώς και η περιορισμένη και στοχευμένη χρήση χημικών, συμβάλλουν στην προστασία των καλλιεργειών.

Ανάγκη για περισσότερα έργα

Το υπουργείο Γεωργίας, σε συνεργασία με το Δανικό Συμβούλιο Γεωργίας και Τροφίμων (LF), διερευνά τον τρόπο που μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερα έργα ευφυούς γεωργίας, για να προωθηθεί η χρήση της στους αγρότες.

Επί του παρόντος, αρκετές δεκάδες καλλιεργητές συμμετέχουν σε πιλοτικό σχέδιο, που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η γεωργία ακριβείας μπορεί να συμβάλλει στη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής.

-Διαφήμιση-