Άγονος ο διαγωνισμός της ΕΑΣ Ορεστιάδας για το σιτάρι

Σε 43 λεπτά/κιλό στον παραγωγό «μεταφράζεται» η υψηλότερη τιμή που δόθηκε στο διαγωνισμό για την πώληση 24.000 τόνων σκληρού σιταριού που πραγματοποίησε την Τρίτη 12 Ιουλίου η ΕΑΣ Ορεστιάδας.

Τα νούμερα τα οποία αντικατοπτρίζουν το βαρύ κλίμα που επικρατεί τις τελευταίες εβδομάδες στην αγορά του σκληρού δεν ικανοποίησαν τη διοίκηση της Ένωσης η οποία αποφάσισε να κηρύξει άγονη τη διαδικασία, σχεδιάζοντας να την επαναλάβει σε μεταγενέστερο διάστημα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τους 13 αρχικά ενδιαφερόμενους στο διαγωνισμό προσήλθαν τελικά τέσσερις. Πρόκειται για την Κάπα Σίγμα των γνωστών εκκοκκιστών Καραγιώργου-Σιάρκου, τη Μύλοι Σόγιας, τη Βουλγαράκης και την Αφοί Μπαλούκα. Ηχηρή ήταν, μεταξύ άλλων, η απουσία του ομίλου Μάρκου.

Κατώτερη των προσδοκιών ήταν και η τιμή των 32 λεπτών/κιλό που προσφέρθηκε για τους 2.500 τόνους μαλακού σιταριού την οποία επίσης απέρριψε η Ένωση.