Οι αγρότες της Βαλτικής
-Διαφήμιση-
Οι γεωργοί από τις χώρες της Βαλτικής συναντήθηκαν στις 13 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες για να ζητήσουν μια πιο δίκαιη κατανομή των πληρωμών στο πλαίσιο της ΚΑΠ μετά το 2020.

Ειδικότερα, στόχος των αγροτών από την Εσθονία, τη Λετονία και τη Λιθουανία ήταν να ασκήσουν πίεση στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι συναντήθηκαν την ίδια ημέρα στο Συμβούλιο, προκειμένου να συζητήσουν για το πολυετές πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι γεωργοί έστειλαν επιστολή στον πρόεδρο του Συμβουλίου της ΕΕ, Ντόναλντ Τουσκ, λέγοντας ότι το μοντέλο υπολογισμού της ΚΑΠ είναι παρωχημένο. «Οι αγρότες της Βαλτικής θα διαμαρτυρηθούν για να ζητήσουν δίκαιο υπολογισμό των άμεσων πληρωμών της ΚΑΠ, καθώς συνεχίζουν να λαμβάνουν τις χαμηλότερες άμεσες πληρωμές στην ΕΕ. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής τους είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ», αναφερόταν χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Η αντιπρόεδρος της Λετονικής Ένωσης Αγροτών (ZSA) και της Συμμαχίας των Βαλτικών Χωρών, Maira Dzelzkaleja, δήλωσε: «Εξακολουθούμε να λαμβάνουμε τις χαμηλότερες άμεσες πληρωμές στην ΕΕ, περίπου το 60% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ταυτόχρονα, το κόστος παραγωγής μας είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (129% στην Εσθονία, 112% στη Λιθουανία και 113% στη Λετονία)».

-Διαφήμιση-