Η αγροτική καινοτομία στη ΔΕΘ

γράφει ο Νίκος Λάππας

-Διαφήμιση-
Η μεταφορά της τεχνολογίας στην παραγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο της φετινής ΔΕΘ. Αν ήταν να επιλέξουμε τα τρία πιο σημαντικά γεγονότα που διαπιστώσαμε τις ημέρες που βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη και αφορούν τον αγροτικό τομέα θα ήταν τα ακόλουθα.

Πρώτον, τη σημαντική παρουσία νεοφυών επιχειρήσεων start ups στο περίπτερο 12 του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Το πολύπλευρο ενδιαφέρον που προκάλεσαν όχι μόνο στους απλούς επισκέπτες, αλλά και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ίσως καταδεικνύει ότι και στην Ελλάδα θα δούμε σύντομα φαινόμενα που παρατηρούνται σε πολλές άλλες χώρες. Δηλαδή, συνεργασίες ή ακόμη και εξαγορές start ups επιχειρήσεων από μεγάλες, ακριβώς γιατί διαθέτουν μια φρεσκάδα και ικανότητα να αφουγκράζονται αυτό που έρχεται.

Neuropublic: εφαρμογές ευφυούς γεωργίας στην ΕλλάδαΔεύτερον, την καταξίωση της NEUROPUBLIC ως βασικού εκφραστή των εφαρμογών ευφυούς γεωργίας στην Ελλάδα. Δεν ήταν τόσο το ενδιαφέρον των απλών επισκεπτών στον νέο τηλεμετρικό σταθμό που παράγεται στην Ελλάδα και βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας, ούτε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μέσα ενημέρωσης διαφορετικής προέλευσης. Ήταν κυρίως το ενδιαφέρον επαγγελματιών, ειδικών επιστημόνων και επιχειρήσεων για συνέργειες κάθε μορφής.

Μία τρίτη παρατήρηση είναι η «γνωστή επιμονή» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα, όπως αυτή εκφράστηκε από τον διευθυντή της, Τ. Χανιώτη, στο συνέδριο του ΥΠΑΑΤ. Ότι, δηλαδή, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης στην έρευνα για ζητήματα αγροτικής τεχνολογίας, υστερεί σημαντικά στη μεταφορά της στον πρωτογενή τομέα. Μοναδική διέξοδος σε αυτή την αντίφαση, σε μία χώρα όπου μικρό ποσοστό αγροτών κατέχει ειδική εκπαίδευση και γνώση, είναι η λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής αγροτικών συμβουλών, ικανού να καλύψει τις ανάγκες όλων των ενδιαφερόμενων αγροτών.

-Διαφήμιση-