ΘΕΜΑ: Μισό δισ. χάθηκε από τις τσέπες των αγροτών μέσα σε έναν χρόνο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2016

agrotis-xorafi

Mείωση που αγγίζει το 10% στα εισοδήματα των αγροτών, σε σχέση με έναν χρόνο πριν, φανερώνουν τα στοιχεία των Οικονομικών Λογαριασμών Γεωργίας για το 2016 που έδωσε πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Παρά το γεγονός ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων ήταν υψηλότερο από την αμέσως προηγούμενη χρονιά (2015), η υποχώρηση της παραγωγής τόσο σε όρους όγκου όσο και σε όρους αξίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των λειτουργικών δαπανών, οδήγησαν τελικά σε απώλεια εισοδήματος που φτάνει τα 500 εκατ. ευρώ τους επαγγελματίες του κλάδου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το καθαρό λειτουργικό πλεόνασμα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων (σ.σ. όρος που αποτυπώνει ουσιαστικά την καθαρή κερδοφορία), ανήλθε το 2016 σε 5,179 δισ. ευρώ και ήταν μειωμένο κατά 8,77% σε σχέση με τα 5,677 δισ. ευρώ του 2015. Αν από το νούμερο αυτό αφαιρεθούν τα ενοίκια γης και οι τόκοι, το ποσό που απομένει και αντιστοιχεί στο τελικό καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα των εκμεταλλεύσεων διαμορφώθηκε το 2016 σε 4,558 δισ. ευρώ από 5,050 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν, δηλαδή ήταν μειωμένο κατά 9,74%. Σημειωτέον εδώ ότι τις δύο προηγούμενες χρονιές, το 2015 και το 2014 τόσο το λειτουργικό πλεόνασμα όσο και το καθαρό επιχειρηματικό εισόδημα είχαν σημειώσει αύξηση (6,13% και 7,25% αντίστοιχα το 2015 και 6,61% και 7,70% το 2014).

Mειώθηκαν τιμές και αποσβέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές των επιμέρους δεικτών που εξηγούν αυτή την απώλεια εισοδήματος. Η μεγαλύτερη πτώση (-11,41%) καταγράφεται στην καθαρή προστιθέμενη αξία της αγροτικής παραγωγής, η οποία, με τη σειρά της, οφείλεται κατά κύριο λόγο στη μείωση της αξίας των τιμών παραγωγού στα 10,062 δισ. ευρώ από 10,611 δισ. ευρώ το 2015, στην αύξηση της ενδιάμεσης ανάλωσης (αναλώσιμα, δαπάνες παραγωγής) κατά 0,34% και στη μείωση των αποσβέσεων («ανάλωσης παγίου κεφαλαίου») στα 1,216 δισ. ευρώ από 1,242 δισ. ευρώ. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι στο ίδιο διάστημα οι επιδοτήσεις προϊόντων (σ.σ. με τον όρο αυτόν η ΕΛΣΤΑΤ αναφέρεται κυρίως στις συνδεδεμένες) εμφανίζονται αυξημένες στα 336,21 εκατ. ευρώ από 309,77 εκατ. ευρώ.

Εξίσου αυξημένες κατά 2,61% (2,361 δισ. ευρώ από 2,301 δισ. ευρώ) παρουσιάζονται και οι «λοιπές επιδοτήσεις παραγωγής» στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η βασική ενίσχυση, αλλά και οι αποζημιώσεις που λαμβάνουν οι καλλιεργητές από τον ΕΛΓΑ. Η μεταβολή αυτή ωστόσο… ωχριά μπροστά στην αύξηση 11,31% των «φόρων παραγωγής», κατηγορία στην οποία «στεγάζονται», μεταξύ άλλων, οι εισφορές στον ΕΛΓΑ και η καθαρή επιβάρυνση ΦΠΑ.

 

Πάνω τα ενοίκια γης, κάτω οι αμοιβές αγρεργατών

Οριακή αύξηση σε ποσοστό 0,40% παρουσίασαν το 2016, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα ενοίκια γης (καταγράφονται ως «πληρωτέες γαιοπρόσοδοι»), ενώ, αντίθετα, πτώση (-3,18%) σημειώθηκε και στο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας (αφορά κυρίως τις αμοιβές των αγρεργατών) όπως επίσης και στους καταβληθέντες τόκους (-5,69%). Και οι δύο αυτές κατηγορίες, αξίζει να σημειωθεί, κινήθηκαν πτωτικά τόσο το 2015 όσο και το 2014.ε