Αιτωλοακαρνανία: Έργα βελτίωσης του δικτύου άρδευσης

Στη διαδικασία δημοπράτησης αναμένεται να περάσουν δύο αρδευτικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, εξασφάλισαν την απαιτούμενη χρηματοδότηση.

Πρόκειται για το έργο «Λοιπές προμήθειες για την αποκατάσταση μικρών αρδευτικών», ύψους 36.000 ευρώ, με το οποίο εξασφαλίζεται η πλήρης λειτουργία αντλητικών συγκροτημάτων και δικτύων, και το έργο «Αναβάθμισης και πλήρους λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων στο υφιστάμενο αντλιοστάσιο του δικτύου ύδρευσης ΤΟΕΒ Καινούργιου Αιτωλοακαρνανίας», ύψους 37.200 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι κατά τόπους Οργανισμοί θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ξανά αντλιοστάσια χωρίς προβλήματα και να ανταποκριθούν στην ταυτόχρονη αυξημένη ζήτηση νερού σε περιόδους ποτίσματος των καλλιεργειών, αρχικώς αντικαθιστώντας ελαττωματικά μέρη του αντλιοστασίου που είναι υπεύθυνα για βλάβες και προβλήματα στη λειτουργία του.

Επιπλέον, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Μάλιστα, με την εγκατάσταση ομαλών εκκινητών αναμένεται να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η διάρκεια ζωής των κινητήρων, καθώς λόγω του μειωμένου ρεύματος εκκίνησης εξασφαλίζεται λιγότερη ηλεκτρική καταπόνηση του κινητήρα και του δικτύου.

Επίσης, σε ό,τι αφορά τον ΤΟΕΒ Καινούργιου, με την εγκατάσταση διατάξεων προστασίας των κινητήρων, προλαμβάνονται και αποφεύγονται συνθήκες που βλάπτουν τους κινητήρες των αντλητικών συγκροτημάτων, ενώ με την εγκατάσταση του συστήματος τηλεχειρισμού, η διαχείριση του αντλιοστασίου θα διευκολυνθεί και θα βελτιωθεί.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως αυτόματης και άμεσης ενημέρωσης σε περίπτωση βλάβης, και συγκεκριμένα για το είδος της βλάβης, ώστε να είναι αμεσότερη και αποτελεσματικότερη η επίλυση του προβλήματος. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως χειρισμού του αντλιοστασίου, ενεργοποίησης και απενεργοποίησής του.