Αυτό το άρθρο είναι 7 μηνών

Ακόμα και με μη εμφανή συμπτώματα χτυπά την ελιά το κυκλοκόνιο

Συστάσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας
17/12/2023
2' διάβασμα
akoma-kai-me-mi-emfani-sybtomata-chtypa-tin-elia-to-kyklokonio-309431

Συστάσεις για ψεκασμό στην ελιά για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου δίνει το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Καβάλας. Όπως αναφέρει, το κυκλοκόνιο, πέρα από τις κηλίδες στα φύλλα, προκαλεί προοδευτικά φυλλόπτωση στα ελαιόδεντρα και μία γενικότερη εξασθένιση των δέντρων.

Ως εκ τούτου, την παρούσα χρονική στιγμή, με τη συλλογή του ελαιοκάρπου να έχει ολοκληρωθεί σχεδόν παντού, είναι σκόπιμο όλοι οι παραγωγοί να προβούν σε έναν ψεκασμό με κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν ή με χαλκούχο σκεύασμα για την καταπολέμηση του μύκητα. Το γεγονός ότι τα συμπτώματα ενδέχεται να μην μπορούν να γίνουν διακριτά την παρούσα στιγμή, δεν αναιρεί την ύπαρξη του μύκητα και τη δυνατότητά του να προσβάλει άμεσα τα ελαιόδεντρα (ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες).

Εξάλλου, οι ελαιώνες που μένουν αψέκαστοι ή εκείνοι που δεν τυγχάνουν ιδιαίτερα εντατικής καλλιέργειας, στη συνέχεια εξελίσσονται σε εστίες, από όπου ο μύκητας εξαπλώνεται και διαδίδεται ευρύτερα, ανάλογα πάντα και με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε χρονιά στις επιμέρους περιοχές.

Συνεπώς, οι ελαιοπαραγωγοί θα πρέπει να προβούν στον ψεκασμό των ελαιώνων τους, τόσο με ελαιοπαραγωγική κατεύθυνση όσο και με κατεύθυνση παραγωγής βρώσιμης ελιάς, είτε με αμφότερες. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους ελαιώνες στους οποίους επικρατούν υψηλές τιμές σχετικής υγρασίας, λόγω του γεωμορφολογικού αναγλύφου, σε συνδυασμό με θερμοκρασίες που είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας. Στις περιπτώσεις αυτές, προτείνεται η υλοποίηση δύο ψεκασμών, με τη μεσολάβηση χρονικού διαστήματος ενός μήνα μεταξύ τους (το διάστημα αναφέρεται ενδεικτικά και είναι ανάλογο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν).

ΓΡΑΦΕΙ: