Στο τέλος του 2021, υπήρχαν περίπου 10,7 εκατομμύρια ελαιόδεντρα στην Αλβανία, μια αύξηση 30% σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, σύμφωνα με την υπηρεσία δεδομένων της χώρας, INSTAT. Αυτό, όμως, οδήγησε σε υπερπαραγωγή το 2022, με 40% περισσότερο λάδι από ό,τι το 2021, αντιστοιχώντας σε 26.000 τόνους.

«Η υπερπαραγωγή έχει προκύψει για δύο λόγους: Πρώτον, εξαιτίας της συνεχούς αύξησης των εκτάσεων και, δεύτερον, η προηγούμενη παραγωγική περίοδος χαρακτηρίστηκε από υψηλές αποδόσεις», δήλωσε στο Monitor ο ειδικός σε θέματα ελαιολάδου Ντρίνι Ιμάμι. Ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας, Ντίμο Κότε, πρόσθεσε ότι οι νέες τεχνικές καλλιέργειας, οι καλές καιρικές συνθήκες, οι κρατικές επιδοτήσεις και η συνειδητοποίηση από τους αγρότες της αξίας του προϊόντος συνετέλεσαν επίσης στην κατάσταση αυτή.

Ωστόσο, καθώς η προσφορά ξεπερνά κατά πολύ τη ζήτηση, η έλλειψη πελατών έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη ορισμένων ελαιώνων. Ένας Αλβανός παραγωγός ελαιολάδου δήλωσε ότι σήμερα διαθέτει απόθεμα περίπου 160 τόνων, όμως η αγορά είναι υπερκορεσμένη και οι πωλήσεις στα σούπερ μάρκετ παραμένουν χαμηλές.

Επιπλέον, υπάρχει μικρό περιθώριο κέρδους μεταξύ της παραγωγής του τελικού προϊόντος και της πώλησής του στα σούπερ μάρκετ σε τιμή που οι καταναλωτές να μπορούν να αντέξουν οικονομικά. Το αποτέλεσμα είναι ότι μεγάλο μέρος πωλείται ανεπίσημα σε πλαστικά μπουκάλια, έως και το 95% της παραγωγής, λένε οι ειδικοί.

Η αλβανική κυβέρνηση βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης με τους αγρότες σχετικά με την προώθηση ενώσεων παραγωγής ελαιολάδου και τη δημιουργία πιστοποιημένων εμπορικών σημάτων ελαιολάδου για κάθε περιοχή της χώρας. Τα χρήματα για τη χρηματοδότηση του προγράμματος θα προέλθουν από το πρόγραμμα IPARD της ΕΕ και θα πραγματοποιηθεί αρχικά σε τρεις δήμους.

«Ήρθε η ώρα να ενωθούν οι αγρότες για την παραγωγή και την πώληση, καθώς αυτή είναι η μόνη λύση για τη δημιουργία ενός εμπορικού σήματος ελαιολάδου εκτός Αλβανίας. Η περιφερειοποίηση, η δημιουργία του εμπορικού σήματος ανάλογα με τις περιοχές, δηλαδή η ένωση των αγροτών παραμένει η μόνη λύση για την αύξηση των εξαγωγών ελαιολάδου», δήλωσε ο Κότε.