Ο Αλέξανδρος Μεταξάς ξανά στο τιμόνι Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής

Μετά τη διεξαγωγή των εκλογών του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αχαρνών Αττικής, στις 13/10/2021, για το αξίωμα του προέδρου προτάθηκε, αποδέχτηκε και υπέβαλε υποψηφιότητα ο κ. Μεταξάς Αλέξανδρος και έλαβε: 7 ΥΠΕΡ ψήφους.

Για το αξίωμα του αντιπροέδρου προτάθηκε αποδέχτηκε και υπέβαλε υποψηφιότητα το μέλος κ. Νταλιάνης Ηλίας και έλαβε: 7 ΥΠΕΡ

Για το αξίωμα του γενικού γραμματέα προτάθηκε, αποδέχτηκε και υπέβαλε υποψηφιότητα το μέλος κ. Παπαγεωργίου Γεώργιος και έλαβε: 7 ΥΠΕΡ

Για το αξίωμα του ταμία , προτάθηκε, αποδέχτηκε και υπέβαλε υποψηφιότητα το μέλος κ. Τσιαμτσούρης Αριστείδης : 7 ΥΠΕΡ

Μέλη είναι οι κ. κ. Γουρνής Γεώργιος, Γεωργίου Ανταίος και Δανιηλόγλου Χρήστος.

Κατόπιν της ανωτέρω ψηφοφορίας και κατανομής αξιωμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε ως εξής:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΤΑΜΙΑΣ: ΤΣΙΑΜΤΣΟΥΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  • ΜΕΛΟΣ: ΓΟΥΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΜΕΛΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΑΙΟΣ
  • ΜΕΛΟΣ: ΔΑΝΙΗΛΟΓΛΟΥ