Η Αλυκή Αιγίου αποκτά νέο πρόσωπο

Ήπιες και στοχευμένες παρεμβάσεις για την τουριστική αναβάθμιση της λιμνοθάλασσας Αλυκής στο Αίγιο και για την ανάδειξη του πλούσιου οικοσυστήματός της πραγματοποιεί ο Δήμος Αιγιαλείας. Το έργο εντάχθηκε πρόσφατα σε χρηματοδότηση, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στις παρεμβάσεις περιλαμβάνονται η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινου παρατηρητηρίου στη θέση που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεργασίας με τη Δασική Υπηρεσία και την Ορνιθολογική Εταιρεία, καθώς και η τοποθέτηση αυτόματου τηλεμετρικού σταθμού παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων εντός της λιμνοθάλασσας.

Επίσης προβλέπεται ο εξωραϊσμός του σημείου παρατήρησης με τοποθέτηση ξύλινου πατώματος και περίφραξης σε σημεία που θα ορισθούν από τη Δασική Υπηρεσία, με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, ενημερωτικές πινακίδες, καλαθάκια ανακύκλωσης και τοποθέτηση νέων καλαίσθητων παγκακίων και παρατηρητηρίου επίγειας θέασης. Μία ακόμα παρέμβαση είναι η δημιουργία βιβλίων/οδηγών πεδίου, τρίπτυχου ενημερωτικού υλικού με φωτογραφίες για τη λιμνοθάλασσα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Στόχος είναι οι παρεμβάσεις να μην οδηγούν σε επιβάρυνση των προστατευόμενων στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος αλλά στην παρακολούθηση, την προστασία και την ανάδειξη του οικοσυστήματος.

Με την ολοκλήρωση του έργου, εκτιμάται από τη δημοτική αρχή ότι θα επιτευχθεί η περαιτέρω ανάδειξη του παραλιακού μετώπου του Αιγίου, όπου ο περιπατητής θα μπορεί να απολαύσει το προσκύνημα της Παναγίας της Τρυπητής, τον εμπορικό λιμένα, τις παλιές σταφιδαποθήκες, τις 12 βρύσες και τον Πλάτανο του Παυσανία, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό και να οδηγηθεί σε λίγα λεπτά στον υδροβιότοπο της Αλυκής.