Αυτό το άρθρο είναι 15 μηνών

Ανά 15 μέρες οι επιστροφές ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, βήμα προς βήμα η διαδικασία

24.03.2023
18' διάβασμα
ana-15-meres-oi-epistrofes-fpa-stous-agrotes-tou-eidikou-kathestotos-vima-pros-vima-i-diadikasia-285950

Τη διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος μέσω της πλατφόρμας myBusinessSupport περιγράφει αναλυτικά σχετική απόφαση του επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εφεξής ηλεκτρονικά από την 1η Απριλίου μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους, ωστόσο ειδικά για φέτος μπορούν να υποβάλλονται από τις 2 Μαϊου 2023. Όπως διευκρινίζεται στην απόφαση, τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα από την 1η Απριλίου 2023 θεωρούνται ως μη υποβληθέντες και θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου μέσω της ψηφιακής διαδικασίας. Η δε διαδικασία πληρωμών θα «τρέχει» ανά δεκαπενθήμερο και θα περιλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την προηγούμενη μέρα.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, οι δικαιούχοι υποβάλλουν δήλωση – αίτηση για την επιστροφή του δικαιούμενου ποσού στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ. Η είσοδος στην πλατφόρμα διενεργείται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων του TAXISnet.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1ης Απριλίου έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το έτος 2023, η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από 2/5/2023 μέχρι και τις 15/12/2023. Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.

Μπαίνοντας στην εφαρμογή

-Oι αγρότες του ειδικού καθεστώτος υποβάλλουν δήλωση-αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) στην οποία εισέρχονται με χρήση των κωδικών taxisnet.

– Η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από την 1η Απριλίου μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου κάθε έτους για τις παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το έτος 2023, η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται από 2.5.2023 μέχρι και την 15η Δεκεμβρίου 2023.

Εντός της ίδιας προθεσμίας υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση – αίτηση επιστροφής εφόσον υφίστανται λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε προηγούμενη αίτηση και από τα οποία προκύπτει επιπλέον ποσό για επιστροφή.

-Με την είσοδο στην εφαρμογή για την υποβολή της αίτησης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, ο αιτών πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς το σκοπό προσδιορισμού του προς επιστροφή ποσού. Επιπλέον στο στάδιο αυτό, ελέγχεται αυτοματοποιημένα και ως προϋπόθεση η δήλωση λογαριασμού – ΙΒΑΝ από τον αιτούντα στην επιλογή «Μητρώο και επικοινωνία» του myAADE της ΑΑΔΕ.

Μέσω myDATA τα παραστατικά

-Κατά την αίτηση ανακτώνται και εμφανίζονται σε μορφή πίνακα δεδομένα λογιστικών στοιχείων (παραστατικών), που έχουν διαβιβασθεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του δικαιούχου, ως αγοραστή των αγροτικών προϊόντων ή λήπτη των υπηρεσιών του αγρότη του ειδικού καθεστώτος.

Τα σχετικά λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει και διαβιβάζει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου αγρότη του ειδικού καθεστώτος για σκοπούς της παρούσας απόφασης είναι: O τίτλος κτήσης, η εκκαθάριση για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων μέσω παραγγελιοδόχου καθώς και το πιστωτικό στοιχείο.

Αντίστοιχα, τα εν λόγω παραστατικά αναφέρονται κατ΄ ελάχιστο σε Τύπους Παραστατικών της κατηγορίας Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά και συγκεκριμένα 3.1 Τίτλος Κτήσης μη υπόχρεος εκδότης, 1.5 Τιμολόγιο Πώλησης/Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων, 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης Αυτοτιμολόγηση, 5.1 Πιστωτικό Στοιχείο Συσχετιζόμενο Αυτοτιμολόγηση, καθώς και 5.2 Πιστωτικό Στοιχείο Μη Συσχετιζόμενο Αυτοτιμολόγηση.

Επιπλέον, κατά τη διαβίβαση των ως άνω παραστατικών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, ο αντισυμβαλλόμενος του δικαιούχου υποχρεούται να επισημάνει αυτά με την σχετική ένδειξη αγοράς αγροτικών αγαθών/ υπηρεσιών της στήλης 40 (Παρατηρήσεις – Επισημάνσεις) του Παραρτήματος της υπό στοιχεία ΑΑΔΕ Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή.

-O χρήστης – αγρότης ειδικού καθεστώτος επιβεβαιώνει κάθε γραμμή του πίνακα ως προς τα εμφανιζόμενα στοιχεία. Κάθε γραμμή που επιβεβαιώνεται αθροίζεται στο τέλος του πίνακα ως συνολική αξία. Με την ολοκλήρωση επιβεβαίωσης των στοιχείων η αρχική οθόνη ενημερώνεται με την συνολική αξία και το ποσό για επιστροφή.

Διαφωνία με τα παραστατικά

– Εάν ο αιτών – αγρότης του ειδικού καθεστώτος δεν συμφωνεί με τα στοιχεία παραστατικών που εμφανίζονται για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους και ειδικότερα εφόσον:

α. έχει επιπλέον παραστατικά στην κατοχή του, επικοινωνεί ο ίδιος με τον αντισυμβαλλόμενό του εκδότη του παραστατικού ώστε εκείνος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες διαβίβασης του στοιχείου στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, προκειμένου το εν λόγω παραστατικό να εμφανίζεται στη λίστα των παραστατικών του πίνακα,

β. έχει λιγότερα παραστατικά στην κατοχή του, θέτει στην αντίστοιχη γραμμή του πίνακα την ένδειξη «άγνωστη συναλλαγή»,

γ. υπάρχει ασυμφωνία σε παραστατικό ως προς την αξία ή την περιγραφή, επικοινωνεί ο ίδιος με τον αντισυμβαλλόμενό του ώστε ο τελευταίος να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για την διόρθωση του στοιχείου στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, προκειμένου το εν λόγω παραστατικό να εμφανιστεί ορθά στη λίστα των παραστατικών του πίνακα.

-Στον πίνακα που εμφανίζεται δεν υπάρχει δυνατότητα προσθήκης γραμμών για την καταχώριση φορολογικών στοιχείων από τον αιτούντα αγρότη του ειδικού καθεστώτος με εξαίρεση:

α) την καταχώριση στοιχείων ενταλμάτων πληρωμής ή άλλων νόμιμων στοιχείων που εκδίδονται για την καταβολή αποζημίωσης στον αγρότη στην περίπτωση απόσυρσης των αγροτικών προϊόντων,

β) τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί στο έτος 2022.

– Η αίτηση επιστροφής γίνεται δεκτή εφόσον το αιτούμενο προς επιστροφή ποσό ανέρχεται κατ΄ ελάχιστο σε πέντε (5) ευρώ.

-Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης – αίτησης θεωρείται η ημερομηνία επιτυχούς καταχώρισης αυτής στην εφαρμογή με αυτόματη απόδοση στον αιτούντα μοναδικού αριθμού καταχώρισης.

-Η δήλωση έχει την παρακάτω μορφή:  

Ποιοι υποβάλουν τη δήλωση ψηφιακά στη ΔΟΥ

Κατά παρέκκλιση, η δήλωση – αίτηση επιστροφής υποβάλλεται εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τη φορολογία εισοδήματος του αιτούντος αγρότη του ειδικού καθεστώτος, ψηφιακά μέσω της εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της ψηφιακής πύλης «myAADE» (myaade.gov. gr), με χρήση του εντύπου «ΦΠΑ 304 Δήλωση – Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ», στις εξής περιπτώσεις περιοριστικά:

α) η αίτηση υποβάλλεται από κληρονόμο θανόντος ο οποίος είχε ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ το έτος που αφορά η επιστροφή,

β) η αίτηση αφορά τροποποίηση αρχικής ή προηγούμενης αίτησης βάσει της οποίας προκύπτει ποσό προς επιστροφή μικρότερο αυτού που είχε υπολογιστεί βάσει της αρχικής ή της προηγούμενης αίτησης από την οποία προέκυπτε επιστροφή. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά καταβάλλεται στο δημόσιο με υποβολή έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ από τον αιτούντα την επιστροφή με υποχρέωση καταβολής εντόκως από το χρόνο κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η επιστροφή. Στις περιπτώσεις α και β επισυνάπτονται στην αίτηση ψηφιακά αρχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) για την παράδοση των αγροτικών προϊόντων και την παροχή των αγροτικών υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν από τον αγρότη του ειδικού καθεστώτος το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Οι ενέργειες της ΔΟΥ για τις αιτήσεις που υποβάλλονται ψηφιακά

Η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση – αίτηση επιστροφής, υποχρεούται:

α. να παραλάβει την αίτηση επιστροφής και τα επισυναπτόμενα σε αυτή παραστατικά και μετά από την διαπίστωση της ορθής μεταφοράς των ποσών των φορολογικών στοιχείων στην αίτηση επιστροφής, την καταχωρεί στο σύστημα TAXIS,

β. να διαπιστώνει αν ο αγρότης πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς για το φορολογικό έτος που αφορά η επιστροφή.

Η διαδικασία καταβολής του επιστρεπτέου ποσού ΦΠΑ

  1. Κατά την επιστροφή του ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συμψηφισμού της παρ. 1 του άρθρου 42 , της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν. 4987/2022, Α΄ 206) και του άρθρου 75 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, Ν. 4978/2022, Α΄ 190) και περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 ΚΦΔ. Πλέον των ανωτέρω διατάξεων, εφαρμόζεται η διάταξη της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) περί συμψηφισμού για οφειλές σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (εφεξής Ο.Κ.Α.).
  2. Μετά την επιτυχή καταχώριση της αίτησης στην εφαρμογή, για το επιστρεπτέο ποσό, η Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών (εφεξής Δ.Α.Φ.Ε.) της Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. πραγματοποιεί κεντρικά έλεγχο για την συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1.
  3. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, η Δ.Α.Φ.Ε. προβαίνει στη διασταύρωση και ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) του δικαιούχου με αυτά που τηρούνται στον εκάστοτε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Μετά την επιτυχή ταυτοποίηση η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής ψηφιακά εκκαθαρισμένα Ατομικά Φύλλα Έκπτωσης (εφεξής Α.Φ.ΕΚ.). Για την εξόφληση των εν λόγω Α.Φ.ΕΚ., η Δ.Α.Φ.Ε. εκδίδει κεντρικά οριστικοποιημένες εντολές μεταφοράς, σε πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού της Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου επιστροφής ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ., που τηρείται στη Τράπεζα της Ελλάδος. Για κάθε εντολή μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς και διενεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντολών μεταφοράς της εκάστοτε Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου εκτελείται τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο και περιλαμβάνει τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν έως την προηγούμενη ημέρα της διαδικασίας της παρ. 2.
  4. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 ή σε περίπτωση που αν και πληρούνται δεν καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοιχείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου, η Δ.Α.Φ.Ε. αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του δικαιούχου επιστροφής/ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ψηφιακά εκκαθαρισμένα Α.Φ.ΕΚ. για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και την πίστωση των προς επιστροφή ποσών, στους λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.
  5. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1, ο συμψηφισμός των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων και η παρακράτηση των προς επιστροφή ποσών, κατά τις διατάξεις περί έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, δύναται να διενεργηθεί κεντρικά από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. καθώς και ο συμψηφισμός με οφειλές στους Ο.Κ.Α., της περ. 2 της υποπαρ. ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014.
  6. Σε περίπτωση που, κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. του αιτούντος, το Α.Φ.ΕΚ. εκδίδεται από τη Δ.Ο.Υ. αυτή. Η εκκαθάριση του εν λόγω Α.Φ.ΕΚ. διενεργείται με αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω των εφαρμογών του ΟΠΣ TAXIS. Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης καταχωρίζεται στο βιβλίο «Επιστροφών και διαγραφών» της ιδίας Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και η εξόφλησή του διενεργείται από την ιδία Δ.Ο.Υ. ή από το αρμόδιο ΚΕ.Β.ΕΙΣ.
  7. Τα Α.Φ.ΕΚ. που εκδίδονται και εκκαθαρίζονται, κεντρικά, από τη Δ.Α.Φ.Ε. φέρουν την υπογραφή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με μηχανογραφική σήμανση και τη σφραγίδα της Α.Α.Δ.Ε. στις θέσεις υπογραφών της σύνταξης και εκκαθάρισης, ενώ τα Α.Φ.ΕΚ. που εκδίδονται από την Δ.Ο.Υ. παραλαβής της αίτησης φέρουν στη θέση υπογραφών της σύνταξης αυτών, το ονοματεπώνυμο του Προϊσταμένου της εκάστοτε αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στη θέση υπογραφών της εκκαθάρισης και της εξόφλησής τους, την υπογραφή του κατά περίπτωση Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ.
  8. Τα Α.Φ.ΕΚ. δύνανται να εκτυπωθούν είτε ατομικά ανά Α.Φ.Μ. είτε συγκεντρωτικά, σε περίπτωση συμψηφιστικής εξόφλησης του τίτλου.

Λήψη στοιχείων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

-Η ΑΑΔΕ στην αρχή κάθε έτους υποβάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή σε εξουσιοδοτημένο από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενο Οργανισμό αίτημα για τη λήψη ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της παρ. 3.

-Το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) ή εξουσιοδοτημένος από το ΥΠΑΑΤ εποπτευόμενος Οργανισμός, με βάση το άρθρο 6 του Ν. 3874/2010 για τη διαλειτουργικότητα του μητρώου με άλλα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, παρέχει στην ΑΑΔΕ ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιλαμβάνονται οι αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 και έχουν υποβάλλει Αίτηση για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής του ν. 3877/2010 εφόσον είναι υπόχρεοι.

-Στο ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 2, αναγράφεται η κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής κάθε αγρότη ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα. Με τον όρο «κανονική αξία της αγροτικής παραγωγής», για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, εννοείται το ανώτατο ύψος ακαθάριστων εσόδων που μπορεί να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, που λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες και με την εφαρμογή των συνήθων καλλιεργητικών πρακτικών ανά ομοειδή καλλιέργεια, ή ομοειδή ζωική μονάδα.

Δειγματοληπτικοί έλεγχοι

  1. Για τις περιπτώσεις δικαιούχων που έτυχαν επιστροφής, δύναται να διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος σε δείγμα που επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 ΚΦΔ.
  2. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας καταργούνται:

α) η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1066/2013 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β΄ 753),

β) η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1089/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/02.04.2013 (Β΄ 753) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β΄ 722),

γ) η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1127/2015 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/02.04.2013 (Β΄ 753) απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β΄ 1462),

δ) η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1021/2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/02.04.2013 (Β΄ 753) απόφασης, όπως ισχύει, για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος» (Β΄ 213), και

ε) Η υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1098/2007 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Επιστροφή Φ.Π.Α. σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αντίγραφα των νόμιμων φορολογικών στοιχείων σε περίπτωση απώλειας των πρωτοτύπων» (Β΄ 1630).

Δεν μετρούν οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί χειρόγραφα

Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για αιτήματα επιστροφής Φ.Π.Α. από αγρότες του ειδικού καθεστώτος που υποβάλλονται από το έτος 2023 και εφεξής για στοιχεία που έχουν εκδοθεί από 01.01.2022 και εφεξής. Αιτήματα που έχουν υποβληθεί από 01.03.2023 και έως τη δημοσίευση της απόφασης αυτής θεωρούνται ως μη υποβληθέντα και υποβάλλονται εκ νέου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3.