Ανακοίνωση ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τους λογαριασμούς των δικαιούχων του Μέτρου 22

Με ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενημερώνει τους δικαιούχους της ενίσχυσης του Μέτρου 22, που αφορά την στήριξη σε κτηνοτρόφους, λόγω των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι οποίοι δεν έλαβαν την ενίσχυση λόγω απόρριψης του τραπεζικού λογαριασμού που είχαν δηλώσει στην αίτηση πληρωμής του Μ.22, μπορούν να προσκομίσουν στο γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ της περιοχής τους, αντίγραφο του τραπεζικού τους λογαριασμού προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες διορθώσεις και να πιστωθούν τα ποσά πληρωμής.

Ο Οργανισμός τονίζει ότι προηγούμενες τυχόν αιτήσεις δεν έχουν ληφθεί υπόψη.