Δημήτρης Νατσιός: Τα 15+1 προτεινόμενα μέτρα που θα αναζωογονήσουν την αγροτική οικονομία

Για τη χώρα μας, ο πρωτογενής τομέας είναι θεμέλιος λίθος της κοινωνικής συνοχής

του Δημήτρη Νατσιού,
προέδρου «Νίκης»

Αναφερόμενοι στο θέμα των προτεραιοτήτων μας για τον αγρότη και τον κάτοικο της υπαίθρου, στο Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα «ΝΙΚΗ» προτείνουμε μια σειρά από 15+1 μέτρα που θα αποδώσουν απευθείας στην αγροτική οικονομία και, κυρίως, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας, η οποία ακόμα μετρά τις πληγές της από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Οι προτάσεις της «ΝΙΚΗΣ» περιλαμβάνουν τα εξής μέτρα:

1. Μόνιμος μηχανισμός επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) καυσίμων στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

2. Σοβαρή και μόνιμη επιδότηση του αγροτικού ρεύματος παραγωγής.

3. Υπαγωγή στον υπερχαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6% για την αγορά αγροτικών μηχανημάτων και ζωοτροφών από τους επαγγελματίες γεωργούς και κτηνοτρόφους.

4. Δεδομένων των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου σε όλη την Ευρώπη και των μαζικών κινητοποιήσεων, παρέμβαση του πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την άμεση βελτίωση στους όρους της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

5. Την ίδρυση του «Γεωργικού και Κτηνοτροφικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», με έμφαση στη δημιουργία τμημάτων που θα προωθούν τις νέες τεχνολογίες και τις καινοτομίες στον πρωτογενή τομέα.

6. Την άρση των περιορισμών της ΕΕ για μέγιστη παραγωγή στα ελληνικά προϊόντα με συγκριτικά ποιοτικά πλεονεκτήματα.

7. Θέσπιση ελάχιστου γεωργικού εισοδήματος για μια τριετία για τους αγρότες που έχασαν τα εισοδήματά τους από φυσικές καταστροφές, με μοναδικό όρο να παραμείνουν κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ειδικά για την Κάρλα και τις παρόχθιες περιοχές, προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας λίμνης ως ταμιευτήρα για άρδευση και εκτόνωση πλημμυρών και τη διάνοιξη σήραγγας για την εκροή υδάτων στο Αιγαίο, με ενδιάμεσους μικρότερους ταμιευτήρες και με μικρά υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος της σήραγγας

8. Αποζημιώσεις για τον χαμένο εξοπλισμό και τις αγροτικές εγκαταστάσεις, όπως θερμοκήπια, αποθηκευτικούς χώρους, ψυγεία, αρμεκτήρια κ.λπ.

9. Χρηματοδότηση της αποκατάστασης των κατεστραμμένων γεωργικών εκτάσεων.

10. Σοβαρές επενδύσεις στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων με αρδευτικά έργα υποδομής μικρής και μεσαίας κλίμακας, με στόχο τη συγκέντρωση των υδάτων σε διάσπαρτα σημεία του κάμπου, την αντιμετώπιση περιόδων λειψυδρίας και την αποφυγή καταστροφικών πλημμυρών.

11. Ειδικά για την Κάρλα και τις παρόχθιες περιοχές, προτείνουμε τη δημιουργία μιας νέας λίμνης ως ταμιευτήρα για άρδευση και εκτόνωση πλημμυρών και τη διάνοιξη σήραγγας για την εκροή υδάτων στο Αιγαίο, με ενδιάμεσους μικρότερους ταμιευτήρες και με μικρά υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος της σήραγγας.

12. Ρύθμιση του συνόλου των αγροτικών δανείων πριν από την καταστροφή, με απαγόρευση εκπλειστηριασμών αγροτικής γης για τουλάχιστον μια πενταετία. Στο σχήμα της ρύθμισης, θα συμμετέχει και το κράτος με τη χρηματοδότηση των τόκων και την αποπληρωμή μέρους κεφαλαίου ανάλογου του ποσοστού καταστροφής.

13. Νέα αγροτικά δάνεια με προνομιακά επιτόκια και σημαντικό μέρος τους άτοκο, μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Εδώ να προσθέσουμε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα πραγματικά εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο π.χ. Αναπτυξιακή Τράπεζα του Πρωτογενούς Τομέα της Ελλάδος, η οποία θα ενισχύει κρίσιμες δραστηριότητες. Με προτεραιότητα των ενισχύσεων, σε ομάδες μικρών και μεσαίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

14. Στην Ελλάδα, η συμμετοχή των συνεργατικών σχημάτων στην αγροτική οικονομία είναι στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 45% και για τις παλαιότερες μεσογειακές χώρες της ΕΕ, που είναι και οι βασικοί μας ανταγωνιστές, είναι 60%. Επομένως, με χρηματοδοτικά, αλλά και φορολογικά κίνητρα θα πρέπει να υποστηριχθεί ουσιαστικά η συγκρότηση πρότυπων περιφερειακών σχημάτων για την ενίσχυση των συνεργασιών.

15. Η κτηνοτροφία μας χρειάζεται σοβαρή υποστήριξη. Από τα περίπου 6 δισ. ευρώ που δαπανά η Ελλάδα ετησίως για την εισαγωγή προϊόντων, το 1/3 περίπου, δηλαδή τα 2 δισ. ευρώ, ξοδεύονται για την εισαγωγή ζωοκομικών προϊόντων. Η κτηνοτροφία συνεισφέρει στην Ελλάδα μόλις και μετά βίας το 30% της συνολικής αγροτικής παραγωγής, αξιοποιώντας ορεινές, ημιορεινές και άγονες περιοχές της χώρας μας. Χρειάζεται ενίσχυση του ζωικού κεφαλαίου και, παράλληλα, φθηνές εισροές (ζωοτροφές φάρμακα) και φθηνή ενέργεια.

16. Θα πρέπει να υπάρξει πρόγραμμα για την εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών.

Για την Ελλάδα, ο πρωτογενής τομέας είναι θεμέλιος λίθος της κοινωνικής συνοχής. Θα μπορούσε να μετεξελιχθεί και σε αναπτυξιακό θεμέλιο.