Ανακοινώθηκαν τα ποσά των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων

Πώς μοιράζονται τα 245 εκατ. ευρώ, τι αποφασίστηκε για τις ενδεικτικές τιμές - Στα 73,3 ευρώ/στρέμμα η Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος

Οι ενδεικτικές τιμές των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και της Ειδικής Ενίσχυσης Βάμβακος για το έτος 2023, πρώτη χρονιά εφαρμογής του Στρατηγικού Σχεδίου της νέας ΚΑΠ, περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την εφαρμογή του καθεστώτος. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, η πληρωμή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων, ύψους 245 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθεί εντός του Απριλίου και υπενθυμίζεται ότι θα πρέπει να προηγηθούν οι αποφάσεις του υπουργού για τα ακριβή ύψη των ενισχύσεων.

Προϋπολογισμός / Ενδεικτική τιμή ανά προϊόν

Ρύζι: Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 7.938.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς καθορίζεται σε 26.460 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023 είναι 300 ευρώ/εκτάριο (30 ευρώ/στρέμμα).

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν παραδώσει το προϊόν σε εμπόρους δημητριακών, μύλους και συνεταιρισμούς αγροτών το αργότερο έως 28.02.2024.

Σκληρό σιτάρι: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 16.000.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 160.000 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 100 ευρώ/εκτάριο (10 ευρώ/στρέμμα).

Βιομηχανική ντομάτα: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 2.233.856 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 4.363 εκτάρια, και η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023 είναι 512 ευρώ/εκτάριο (51,2 ευρώ/στρέμμα).

Πορτοκάλι χυμοποίησης: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 3.573.460 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 8.780 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 407 ευρώ/εκτάριο (40,7 ευρώ/στρέμμα).

Βρώσιμα όσπρια: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 8.369.025 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 29.365 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023 είναι 285 ευρώ/εκτάριο (28,5 ευρώ/στρέμμα).

Πρωτεϊνούχα κτηνοτροφικά ψυχανθή: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 14.396.928 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 74.984 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 192 ευρώ/εκτάριο (19,2 ευρώ/στρέμμα).

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι γεωργοί πρέπει έχουν παραδώσει έως τις 28.02.2024 το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα/έμπορο ή να διατηρούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση και να έχουν επιλέξει το πεδίο της ιδιοκατανάλωσης ή να δίνουν το προϊόν σε κτηνοτρόφο και να έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σπόροι σποράς: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 4.465.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς της για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται στα 9.500 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 470 ευρώ/εκτάριο (47 ευρώ/στρέμμα).

Μαλακό σιτάρι: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται σε 5.824.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 58.240 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 100 ευρώ/ εκτάριο (10 ευρώ/στρέμμα).

Κριθάρι: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 8.320.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς της για κάθε έτος της περιόδου 2023- 2027 καθορίζεται σε 83.200 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 100 ευρώ/εκτάριο (10 ευρώ/στρέμμα).

Καλαμπόκι: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 42.350.000 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023- 2027 καθορίζεται σε 77.000 εκτάρια, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υδατικά συστήματα, των οποίων τα ύδατα είναι σε καλή κατάσταση από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 550 ευρώ/εκτάριο (55 ευρώ/στρέμμα).

Κορινθιακή σταφίδα: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 3.518.628 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 10.111 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το έτος 2023 είναι 348 ευρώ/εκτάριο (34,8 ευρώ/στρέμμα).

Μήλα: Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 542.800 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 1.150 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 472 ευρώ/εκτάριο (47,2 ευρώ/στρέμμα).

Πρωτεϊνούχα σανοδοτικά ψυχανθή: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται στα 16.179.600 ευρώ. Η έκταση αναφοράς για κάθε έτος της περιόδου 2023-2027 καθορίζεται σε 194.935 εκτάρια. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 83 ευρώ/εκτάριο (8,3 ευρώ/στρέμμα).

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν παραδώσει έως τις 28.02.2024 το προϊόν σε μεταποιητική μονάδα/έμπορο ή να διατηρούν κτηνοτροφική εκμετάλλευση και να έχουν επιλέξει το πεδίο της ιδιοκατανάλωσης ή να δίνουν το προϊόν σε κτηνοτρόφο και να έχουν συμπληρώσει τα απαραίτητα πεδία και αναρτήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος

Το ποσό της Ειδικής Ενίσχυσης καθορίζεται σε 733,98 ευρώ/εκτάριο (73,3 ευρώ/στρέμμα) επιλέξιμης έκτασης για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης, το ποσό της Ειδικής Ενίσχυσης μειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης.

 

Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για ζώα

Βόειο κρέας: Για το Μέτρο Α (θηλυκά βοοειδή που έχουν γεννήσει στο έτος ενίσχυσης), ο ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 22.680.000 ευρώ, για το Μέτρο Β (σφάγια ζώων ηλικίας 11-12 μηνών) σε 1.770.600 ευρώ και για το Μέτρο Γ (σφάγια ζώων ηλικίας 14-24 μηνών) σε 21.925.000 ευρώ.

Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 108 ευρώ/επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο Α, 200 ευρώ/επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο Β και 250 ευρώ/επιλέξιμο ζώο για το Μέτρο Γ.

Αιγοπρόβειο κρέας: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2023 ανέρχεται στα 64.862.472 ευρώ. Η ενδεικτική τιμή είναι 12 ευρώ/επιλέξιμο ζώο.

Σηροτροφία: Ο προϋπολογισμός για το 2023 ανέρχεται σε 321.195 ευρώ. Ο αριθμός κουτιών αναφοράς καθορίζεται σε 1.311 κουτιά. Η ενδεικτική τιμή για το 2023 είναι 245 ευρώ/κουτί.