Αναπτυξιακή ώθηση στη Δυτική Μακεδονία δίνουν οι θύλακες καινοτομίας

Προσεκτικά και με επιμέλεια χτίζεται το στρατηγικό σχέδιο για τη θεσμοθέτηση και οργάνωση των νέων θυλάκων υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων σε επιλεγμένες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Μετά την Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα που είναι ο 1ος και 2ος θύλακας Ζώνης Καινοτομίας, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του υπό υλοποίηση έργου της Δίκαιης Μετάβασης -που αφορά την απολιγνιτοποίηση-, προχώρησε στον σχεδιασμό τριών νέων θυλάκων καινοτομίας, στη Φλώρινα, Καστοριά και στα Γρεβενά, αξιοποιώντας την ερευνητική και πανεπιστημιακή κοινότητα και του ΕΚΕΤΑ που βρίσκεται στην περιοχή, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα.

Σχεδιασμός

Τον σχεδιασμό για τους νέους θύλακες εκπόνησε το ΕΚΕΤΑ, με ομάδα έργου τους κ.κ. Παναγιώτη Γραμμέλη, Διονύση Γιαννακόπουλο και Παντελή Κούκο. Το κύριο αντικείμενο δραστηριοποίησης των θυλάκων θα είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας μέσω της καινοτομίας.

«Θα αναζητήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής. Για τα Γρεβενά, το επίκεντρο των δράσεων θα στοχεύει σε θέματα περιβαλλοντικής κρίσης και συγκεκριμένα στην οικονομία των ορεινών όγκων.

Στη Φλώρινα θα αναδειχθεί ο πρωτογενής τομέας, η αγροδιατροφή, το τρόφιμο και η οινοποιία, ενώ για την Καστοριά θα είναι η υποστήριξη του καινοτόμου μετασχηματισμού και της εξωστρέφειας νέων και υφισταμένων επιχειρήσεων, λόγω της γούνας».

Αυτό επισημαίνει ο Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης.