Απερρίφθη το αίτημα ιδιώτη για επαναχάραξη γραμμής αιγιαλού στην Καλόγρια

«Φρένο» στις επιδιώξεις ιδιώτη για συρρίκνωση του αιγιαλού στη θέση Καλόγρια του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς βάζει η αρμόδια Ειδική Επιτροπή για τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.

Κατόπιν επιτόπιας αυτοψίας, μετά και τις καταγγελίες της Οικολογικής Κίνησης Πατρών, για καταπάτηση δημόσιας έκτασης με αμμοθίνες περίπου 30 στρεμμάτων, απερρίφθη το αίτημα για επαναχάραξη της γραμμής του αιγιαλού με πλειοψηφία τριών έναντι δύο μελών. Η επιτροπή, που αποτελείται από υπηρεσιακούς παράγοντες της Κτηματικής Υπηρεσίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Πολεοδομίας Δυτικής Αχαΐας και του Λιμεναρχείου, ορίζει με την απόφασή της ότι «υπάρχει παλαιός αιγιαλός όπως ορθά έχει καθοριστεί και ισχύει σήμερα και, ως εκ τούτου, δεν χρήζει επανακαθορισμού η οριογραμμή του παλαιού αιγιαλού».

Ωστόσο, έκπληξη προκάλεσε στα μέλη της Οικολογικής Κίνησης Πατρών το γεγονός ότι η απόφαση δεν ήταν ομόφωνη, όπως κατά κανόνα συνέβαινε με τις αποφάσεις της Επιτροπής στο παρελθόν. Σύμφωνα με την Οικολογική Κίνηση Πατρών, και στο παρελθόν είχε γίνει «προσπάθεια καταπάτησης» της εν λόγω έκτασης, η οποία «φράχτηκε παράνομα» και τελικά η περίφραξη απομακρύνθηκε μετά από παρέμβαση των υπευθύνων της Κτηματικής Υπηρεσίας.

Όμως, όπως επισημαίνει, ο ιδιώτης επανήλθε, προσκομίζοντας μελέτη του «παντελώς αναρμόδιου ΙΓΜΕ», ζητώντας να ακυρωθεί η υφιστάμενη οριοθέτηση, να αγνοηθεί το γεγονός της ύπαρξης των αμμοθινών, και να τοποθετηθεί ο αιγιαλός 5 μέτρα από το κύμα σε μία περιοχή υπό καθεστώς προστασίας της περιοχής, (Ramsar, Natura κ.λπ.), με συνέπεια την εκχώρηση δημόσιας έκτασης.

«Με τον τρόπο αυτόν, ο εν λόγω ιδιώτης θέλει να γίνει κύριος (πέραν της υφιστάμενης ιδιοκτησίας του) αμμοθινικής έκτασης περίπου 30 στρεμμάτων, την οποία φυσικά θα θελήσει να “αξιοποιήσει” καταλλήλως, μετά και τον πρόσφατα ψηφισθέντα “περιβαλλοντικό” νόμο. Δεν μας εκπλήσσει βέβαια το γεγονός και η συγκυρία, μια και υπήρξαν και στο παρελθόν ανεπιτυχείς προσπάθειες για ιδιοποίηση της εν λόγω έκτασης», υπογραμμίζει η Οικολογική Κίνηση Πατρών.

Να σημειωθεί ότι η περιοχή βρίσκεται στη Β1 Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφυλιάς. Στη ζώνη αυτή επιτρέπονται δραστηριότητες σύμφωνα με όρους, όπως επιστημονική έρευνα, δωρεάν εκτατική βόσκηση (εκτός από τις κατσίκες) και διατήρηση στάβλων, γεωργία σε γεωργική γη, βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος άρδευσης, κατασκευή θερμοκηπίων, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και κυνήγι σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς, χρήση των αλυκών, διατήρηση και βελτίωση του οδικού συστήματος (κατασκευή δρόμων που οδηγούν στη Ζώνη Α απαγορεύονται).

Επίσης, επιτρέπονται έργα βελτίωσης, διατήρηση και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων λειτουργικών και μεταφορικών εγκαταστάσεων, ανασκαφή, κτήρια για κατοικία, αθλητισμό, αναψυχή και τουριστικές εγκαταστάσεις.