Αποκλεισμένοι οι καπνοπαραγωγοί από τη διάσκεψη του Π.Ο.Υ. για τον καπνό

Αποκλεισμένοι οι καπνοπαραγωγοί από την σύμβαση-πλαίσιο του Π.Ο.Υ. για τον καπνό

Εκτός νυμφώνος κινδυνεύουν να μείνουν οι καπνοπαραγωγοί από τιν προσεχή διάσκεψη για τη Σύμβαση- Πλαίσιο του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού που θα διεξαχθεί το Νοέμβριο του 2016 στο Δελχί της Ινδίας.

Σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε προς τον γενικό γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι Μουν η Διεθνής Ένωση Καπνοπαραγωγών (ITGA) εκφράζει την έντονη ανησυχία της «στο άκουσμα αναφορών ότι η Σύμβαση – Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνού (ΣΠΕΚ) σκοπεύει να απαγορεύσει σε δεκάδες «διορισμένους και εκλεγμένους αξιωματούχους» που εκπροσωπούν τις καπνοπαραγωγικές χώρες να συμμετάσχουν στην προσεχή Έβδομη Διάσκεψη των Μερών (CoP7) της Σύμβασης – Πλαισίου του ΠΟΥ για τον Έλεγχο του Καπνού».

Η ΣΠΕΚ έχει ήδη απαγορεύσει σε καπνοκαλλιεργητές, καπνοβιομηχανίες, διεθνείς φορείς επιβολής του νόμου υψηλού κύρους όπως η Ιντερπόλ, στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό να συμμετάσχουν σε προηγούμενες Διασκέψεις των Μερών (CoP) και πλέον εφαρμόζει αυτή την αντιδημοκρατική προσέγγιση σε κυρίαρχα εθνικά κράτη. Η προτεινόμενη απαγόρευση συμμετοχής των εκπροσώπων χωρών παραβιάζει υπέρμετρα την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία αυτών των εθνών και υπονομεύει βασικές αρχές που έχουν κατοχυρωθεί με το Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι αποφάσεις που θα ληφθούν στην Έβδομη Διάσκεψη των Μερών (CoP7) θα επηρεάσουν άμεσα το βιοπορισμό 30 και πλέον εκατομμυρίων καπνοκαλλιεργητών, καθώς και τους εργαζόμενους στο γεωργικό τομέα και τις οικογένειές τους στην Αφρική και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι άνθρωποι αυτοί συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία των χωρών τους. Είναι σαφές ότι η προτεινόμενη απαγόρευση συνιστά κατάφωρη παραβίαση της δημοκρατικής αρχής της διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Πώς μπορεί να είναι ορθό το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται από υπαλλήλους στον τομέα της δημόσιας υγείας, οι οποίοι έχουν ελάχιστη ή και μηδενική πραγματική γνώση της καλλιέργειας καπνού, του κλάδου του καπνού, της κοινωνικής και οικονομικής σπουδαιότητας σε κυρίαρχες χώρες;

Σε έγγραφα που δημοσίευσε πρόσφατα η FCTC (FCTC/COP/7/30), η Γραμματεία της FCTC παραδέχεται ότι ελέγχει διεξοδικά και επιλέγει τους εκπροσώπους που είναι διαπιστευμένοι από τα κράτη-μέρη για να συμμετάσχουν στην ομάδα εργασίας και στις τεχνικές διασκέψεις και αρνείται να εκδώσει επιστολές πρόσκλησης σε εκπροσώπους που η ίδια μονομερώς αποφασίζει ότι δεν πρέπει να συμμετάσχουν. Αναφέρει επίσης ότι, εάν παρόλα αυτά κάποιος εκπρόσωπος παραστεί στη συνεδρίαση, το προσωπικό της Γραμματείας θα αρνηθεί να επιτρέψει την πρόσβαση του εκπροσώπου στις εγκαταστάσεις. Η Γραμματεία της FCTC προτείνει τώρα την επέκταση αυτής της πρακτικής και σε άλλες συσκέψεις, συμπεριλαμβανομένης και της Διάσκεψη των Μερών.

Αποκλείοντας διορισμένους και αιρετούς αξιωματούχους που έχουν εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, η FCTC παραβιάζει κατάφωρα το άρθρο 2 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ορίζει ότι «ο Οργανισμός βασίζεται στην αρχή της κυρίαρχης ισότητας όλων των Μελών του». Η FCTC παραβιάζει αυτό το άρθρο κάνοντας διακρίσεις κατά εκλεγμένων εκπροσώπων και κυβερνητικών αξιωματούχων σε καπνοπαραγωγικά κράτη, καθώς και σε χώρες όπου υπάρχουν ακόμα μονοπώλια καπνού. Με απλά λόγια, κυρίαρχα κράτη έχουν το δικαίωμα βάσει του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών να καθορίσουν τους δικούς τους εκπροσώπους στον ΟΗΕ, χωρίς να έρχονται αντιμέτωπα με την απειλή του αποκλεισμού ή του εκφοβισμού από έναν οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών.

Επιπρόσθετα, το άρθρο 8 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι «[Τα Ηνωμένα Έθνη] δεν θα θέτουν κανέναν περιορισμό στη δυνατότητα εκλογής αντρών και γυναικών, σε οποιαδήποτε θέση και με ίσους όρους, στα κύρια και επικουρικά όργανα του Οργανισμού». Η FCTC παραβιάζει το πνεύμα αυτής της αρχής. Επιπλέον, βάσει του διεθνούς δικαίου, όπως αναλύεται στο άρθρο 43 της Σύμβασης της Βιέννης για την εκπροσώπηση των κρατών στις σχέσεις τους με διεθνείς οργανισμούς, αναφέρεται ρητά ότι, όσον αφορά τα διεθνή όργανα και τις διασκέψεις, «το αποστέλλον κράτος δύναται να ορίσει ελεύθερα τα μέλη της αποστολής».

«Η Διεθνής Ένωση Καπνοπαραγωγών (ITGA) δια του παρόντος ζητά με σεβασμό και ευγένεια όπως ασκήσετε την εξουσία σας, ως Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και θεματοφύλακας του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η FCTC θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του Χάρτη και θα ενεργεί με συμμετοχικό και διαφανή τρόπο. Για το σκοπό αυτό, η ITGA παραπέμπει επίσης το ζήτημα αυτό στο Τμήμα Διοίκησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκειμένου να διερευνήσει αυτή την κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου», καταλήγει η επιστολή.