Αποκωδικοποίηση της πράσινης συμφωνίας της ΕΕ – τι περιλαμβάνουν οι 12 κύριοι άξονές της για τα επόμενα χρόνια

Η Συμφωνία των εκατοντάδων σελίδων, που θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια, αφορά 12 κύριους άξονες πολιτικής που περιλαμβάνουν τα εξής:

 Αύξηση της ευρωπαϊκής φιλοδοξίας για το κλίμα με ορόσημα το 2030 και το 2050. Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για το κλίμα που αναμένεται εντός του 2020, του ευρωπαϊκού νόμου για το κλίμα που έρχεται εντός του Μαρτίου, του σχεδίου αξιολόγησης των επιπτώσεων που αναμένεται το καλοκαίρι, την επανεξέταση και αναθεώρηση όπου κριθεί απαραίτητο των σχετικών μέσων πολιτικής το καλοκαίρι του 2021, την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας φορολόγησης της ενέργειας κατά το ίδιο χρονικό διάστημα και του μηχανισμού προσαρμογής φόρου άνθρακα.

Παροχή καθαρής, ασφαλούς και προσιτής ενέργειας. Μετά την αναθεώρηση των σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (τέλος 2019), αναμένεται έως το καλοκαίρι η στρατηγική για τη διατομεακή πράσινη ολοκλήρωση. Aπανθρακοποίηση στον Tομέα του Aερίου και κατευθυντήριες γραμμές, που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας, προβλέπονται ακόμη, μαζί με την αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου για την ενεργειακή υποδομή.

Κινητοποίηση της βιομηχανίας για καθαρή και κυκλική οικονομία. Εντός του Μαρτίου 2020, αναμένεται η ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιομηχανία και το νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, μαζί με τη στρατηγική της ΕΕ για κλάδους έντασης πόρων. Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται οι ρυθμιστικές ή μη προσπάθειες για την αναχαίτιση των ψευδών πράσινων ισχυρισμών, το μοντέλο διαλογής απορριμμάτων, οι κανόνες για τα φορτία αποβλήτων και τις παράνομες εξαγωγές τους, η νομοθεσία για την ασφαλή, βιώσιμη και κυκλική αλυσίδα αξίας των μπαταριών, καθώς και οι νομικές απαιτήσεις για υποχρεωτικά ανακυκλωμένα προϊόντα στον τομέα των δευτερογενών πρώτων υλών.

Μέτρα για την κατασκευή/ανακαίνιση κτηρίων στο πλαίσιο της κυκλική οικονομίας.

Επιτάχυνση της μετάβασης σε έναν καθαρότερο, βιώσιμο και ευφυή τομέα των μεταφορών. Παραγωγή εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων, καθώς και αυστηροποίηση των στάνταρντ σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων και ειδικότερα του διοξειδίου του άνθρακα, είναι μερικές από τις προτάσεις της Κομισιόν σε αυτή την κατεύθυνση.

Από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο», ονομάζεται η στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της αγροδιατροφής. Αναμένεται να παρουσιαστεί την άνοιξη του 2020, προωθώντας ένα δίκαιο, υγιεινό και περιβαλλοντικά φιλικό σύστημα κατά μήκος όλης της αλυσίδας, προωθώντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη κατανάλωση. Το 40% του συνολικού προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ και το 30% του Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας θα πρέπει να συμβάλουν σε αυτή την κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται τα εξής:

α) Μείωση της χρήσης λιπασμάτων, και φυτοφαρμάκων, αύξηση της βιολογικής γεωργίας, χρήση καινοτόμων μεθόδων, καθώς και καινοτόμα προϊόντα και ζωοτροφές είναι μερικά από όσα προβλέπονται.

β) Ανάληψη δράσεων για τις μεταφορές, την αποθήκευση, τη συσκευασία, τη σπατάλη των τροφίμων και τον έλεγχο για νοθεία στοχεύει στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και από τους τομείς επεξεργασίας και λιανικής διάθεσης.

γ) Δράσεις ενημέρωσης των καταναλωτών, αλλά και μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις αγροτικές περιοχές, συμπεριλαμβάνονται στη Στρατηγική.

δ) Τα Στρατηγικά Σχέδια της νέας ΚΑΠ θα αντικατοπτρίζουν πλήρως το πλαίσιο της Συμφωνίας.

Διατήρηση και αποκατάσταση οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας. Τον προσεχή Μάρτιο αναμένεται η στρατηγική για τη βιοποικιλότητα και εντός του έτους η νέα στρατηγική για τα δάση για να ακολουθήσουν μέτρα για τις θαλάσσιες περιοχές.

Φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση και περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικά. Μετά τη στρατηγική για τα χημικά που έρχεται το καλοκαίρι, το 2021 αναμένονται το σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση (αέρα, νερού, εδάφους), καθώς και η αναθεώρηση των μέτρων για τη ρύπανση που οφείλεται στις δραστηριότητες των μεγάλων βιομηχανιών.

Πράσινη χρηματοδότηση και επενδύσεις/Διασφάλιση δίκαιης μετάβασης. Για την επίτευξη των στόχων έως το 2030, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα χρειαστούν ετήσιες επενδύσεις ύψους 260 δισ. ευρώ, σχεδόν το 1,5% του ΑΕΠ (2018). Μέχρι τέλος του μήνα αναμένεται η πρόταση για τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης και το αντίστοιχο Ταμείο που προικοδοτείται με επιπλέον 7,5 δισ. ευρώ και η Ανανεωμένη Βιώσιμη Οικονομική Στρατηγική αργότερα το φθινόπωρο.

Πρασίνισμα των εθνικών προϋπολογισμών, στέλνοντας τα κατάλληλα μηνύματα ως προς τις τιμές.

Κινητοποίηση της έρευνας και στήριξη της καινοτομίας, με τουλάχιστον το 35% του προϋπολογισμού του Horizon Europe να χρηματοδοτεί νέες λύσεις για το κλίμα.

Ενεργοποίηση της εκπαίδευσης, πρόσβαση στη γνώση, παροχή υποστηρικτικών εργαλείων και ανταλλαγή ορθών πρακτικών μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δικτύωσης.

Η ΕΕ, μέσω της νέας αυτής Συμφωνίας, φιλοδοξεί να γίνει παγκόσμια ηγέτιδα σε ό,τι αφορά το κλίμα. Η πράσινη ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια αναμένεται να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα της συμφωνίας, ενώ το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το κλίμα που έρχεται εντός του Μαρτίου θα περιλαμβάνει σειρά μέτρων δέσμευσης για δράσεις υπέρ του κλίματος.

Διαβάστε επίσης: 

Green Deal: Ανέβασε τον πήχη των απαιτήσεων η Ευρωβουλή – επιπλέον πόρους ζητούν οι αγρότες